web xem bóng đá lậu

UBND tỉnh họp bàn giải pháp tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh
Lượt xem: 132
CTTĐT - Chiều ngày 11/01/2024, UBND tỉnh Lào Cai tổ chức họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện Đề án tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh trên địa bàn tỉnh Lào Cai (QĐ 86).Đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các sở: Tài nguyên - Môi Trường, Nông nghiệp &PTNT, Tài chính, Vườn Quốc Gia Hoàng Liên, Thành viên BCĐ Quyết định (86/QĐ-UBND ngày 14/01/2022 của UBND tỉnh), Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Văn Bàn, Công Ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Yên.

anh tin bai

Quang cảnh cuộc họp

Sau 02 năm triển khai thực hiện Quyết định 86/QĐ-UBND ngày 14/01/2022 của UBND tỉnh; các sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố đã tích cực triển khai thực hiện, bước đầu đã đạt được một số kết quả nhất định như: Thành phố Lào Cai khối lượng thi công ngoại nghiệp (rà soát ranh giới, cắm mốc, đo đạc bản đồ địa chính) đạt trên 95% và đạt 60% nội dung công việc. Huyện Bảo Yên khối lượng thi công ngoại nghiệp (rà soát ranh giới, cắm mốc, đo đạc bản đồ địa chính) đạt trên 95% và ước đạt 50% nội dung công việc, khối lượng của cả TKKT-DT đã được duyệt. Các huyện Bắc Hà, Mường Khương, Si Ma Cai khối lượng (rà soát ranh giới, cắm mốc, đo đạc bản đồ địa chính) phần ngoại nghiệp đạt khoảng 30 - 40%; ước đạt 15% nội dung công việc. Huyện Bát Xát khối lượng (rà soát ranh giới, cắm mốc, đo đạc bản đồ địa chính) phần ngoại nghiệp đạt khoảng 20%; ước đạt 5% nội dung công việc, khối lượng của cả TKKT-DT đã được duyệt. Huyện Bảo Thắng, Văn Bàn mới tổ chức thi công trong tháng 01/2024 chậm nhất so với các huyện.

Kinh phí bố trí cho thực hiện Quyết định 86 giai đoạn 2022-2024 là: 328.488.156.000 đồng. Các địa phương đã tập trung giải ngân cụ, thể: Huyện Bắc Hà: 9,54/10,000 tỷ đồng, đạt 95,4% kinh phí đã bố trí; huyện Bảo Yên: 20/20 tỷ đồng, đạt 100% kinh phí đã bố trí; huyện Si Ma Cai: 6,93/10,000 tỷ đồng, đạt 69,3% kinh phí đã bố trí; huyện Mường Khương: 20/20 tỷ đồng, đạt 100% kinh phí đã bố trí; Thành phố Lào Cai: 3,3/3,3 tỷ đồng (tự cân đối nguồn vốn). Đối với các huyện: Bảo Thắng, Văn Bàn, thị xã Sa Pa và thành phố Lào Cai, sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách cấp huyện để thực hiện.

Mặc dù đạt được kết quả trên tuy nhiên tồn tại một số tồn tại như: Theo Quyết định 86, thời gian thực hiện và hoàn thành Quyết định 86 là từ năm 2022 - 2024, tuy nhiên đến nay tiến độ thực hiện vẫn chậm so với yêu cầu đề ra. Một số UBND huyện chưa thực hiện tốt chế độ báo cáo vào ngày 20 hàng tháng theo ý chỉ đạo của UBND tỉnh, chất lượng báo cáo chưa đảm bảo không có nội dung về kinh phí. Vướng mắc lớn nhất trong việc triển khai thi công là việc tranh chấp về ranh giới sử dụng đất giữa các hộ gia đình, cá nhân với các tổ chức, để giải quyết được nội dung này cần phải xác định thời điểm, nguồn gốc sử dụng đất. Tuy nhiên hiện nay UBND huyện chưa thực hiện nội dung này nhưng đã thực hiện đo vẽ lập bản đồ địa chính cho các hộ gia đình, cá nhân. UBND huyện (Phòng Tài nguyên và Môi trường) chưa chủ động trong việc tham mưu, giải quyết các khó khăn, vướng mắc về ranh giới sử dụng đất giữa Ban quản lý rừng phòng hộ và các hộ gia đình, cá nhân...

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận, bàn giải pháp khắc phục khó khăn hạn chế.

anh tin bai

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Quốc Khánh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Quốc Khánh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai đề án; nhập số liệu thực hiện hàng tháng vào Biểu kế hoạch để UBND tỉnh ban hành tổ chức thực hiện. Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ động tham mưu cho UBND huyện giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện; UBND cấp xã phối hợp với các đơn vị tổ chức xác minh thời điểm, nguồn gốc sử dụng đất để giải quyết các tranh chấp, vướng mắc về đất đai. Chỉ đạo Hạt Kiểm lâm (Ban quản lý rừng phòng hộ) khẩn trương xây dựng bổ sung phương án sử dụng đất trên nền bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 để phục vụ công tác triển khai các thiết kế kỹ thuật - dự toán và gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để được xem xét. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra nhằm nâng cao chất lượng công trình, sản phẩm.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh yêu cầu Vườn Quốc gia Hoàng Liên khẩn trương hoàn thành lập phương án sử dụng đất theo ý kiến góp ý của Sở TNMT tại Văn bản số 13/STNMT ngày 02/01/2024, hoàn thành gửi Sở TNMT trước ngày 15/01/2024; Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Bảo Yên quản lý trặt trẽ 9.191,12 ha đất theo phương án sử dụng đất đã được UBND tỉnh phê duyệt; Yêu cầu UBND huyện Bảo Yên chỉ đạo UBND cấp xã phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan khẩn trương xác định nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân để giải quyết các vướng mắc, tranh chấp về đất đai./.

Công Khanh
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online:140
 • Hôm nay:3,814
 • Trong tuần:135,631
 • Tất cả:78,601,352
web xem bóng đá lậu Sơ đồ trang web