bi online

Tăng trưởng GDP toàn ngành nông nghiệp năm 2023 cao nhất trong nhiều năm gần đây
Lượt xem: 112
CTTĐT - Chiều ngày 03/01/2024, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo Hội nghị.

Dự tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; lãnh đạo vcác bộ, ban, ngành trung ương; lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ; đại diện lãnh đạo một số hiệp hội, hội ngành hàng, hợp tác xã, doanh nghiệp.

anh tin bai

Hội nghị tại điểm cầu trung ương.

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lào Cai có đồng chí Hoàng Quốc Khánh, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh; lãnh đạo Sở và các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; lãnh đạo Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng 8, Chi cục Kiểm dịch động vật vùng Lào Cai; lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố và đại diện một số doanh nghiệp, hợp tác xã tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

anh tin bai

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lào Cai.

Tăng trưởng GDP toàn ngành nông nghiệp đạt 3,83%, vượt mục tiêu năm 2023

Báo cáo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Năm 2023, nông nghiệp tiếp tục khẳng định vị thế quan trọng và là trụ đỡ của nền kinh tế, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực, các cân đối lớn của nền kinh tế và góp phần ổn định kinh tế vĩ mô. Tăng trưởng GDP toàn ngành nông nghiệp 3,83%, cao nhất trong nhiều năm gần đây. Sản lượng lúa 43,5 triệu tấn, tăng 1,9%; sản lượng thịt hơi các loại 7,79 triệu tấn, tăng 6,38%; sản lượng thủy sản 9,32 triệu tấn, tăng 2,3%; sản lượng gỗ khai thác 20,84 triệu m3, tăng 2,8%; lần đầu tiên Việt Nam bán được 10,3 triệu tín chỉ carbon rừng, thu về 1.200 tỷ đồng.

Tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản duy trì mức cao, trên 53 tỷ USD; thặng dư thương mại cao nhất từ trước tới nay 12,07 tỷ USD, tăng 43,7%; một số mặt hàng tăng cao kỷ lục như rau quả, gạo, điều. Việt Nam cũng đã sản xuất và xuất khẩu vaccine thương mại phòng bệnh dịch Tả lợn châu Phi. Phát triển công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản theo hướng chế biến sâu, giá trị cao. Năm 2023 đã công nhận, ban hành 69 giống mới, 42 tiến bộ kỹ thuật, 19 quy trình công nghệ.

anh tin bai

Về xây dựng nông thôn mới, đến hết năm 2023, cả nước có 6.370/8.167 (khoảng 78%) xã đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó 1.612 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 256 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Có 270 đơn vị cấp huyện được công nhận hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn nông thôn mới. Trong tổng số 20 tỉnh, thành phố có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới có 05 tỉnh được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Sản phẩm OCOP phát triển nhanh về lượng và nâng cao chất lượng, phát triển thương hiệu; đến nay có 11.056 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên (tăng 2.189 sản phẩm), gần 20.500 hợp tác xã nông nghiệp và 19.660 trang trại.

Trong năm 2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tập trung xây dựng, trình ban hành và tổ chức triển khai có hiệu quả nhiều Đề án, Chương trình, cơ chế, chính sách quan trọng cho phát triển Ngành: Chiến lược phát triển ngành nghề nông thôn; Đề án Phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao; chính sách đầu tư hỗ trợ nâng cao hiệu qủa chăn nuôi; chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại; chính sách phát triển thủy sản… Đồng thời tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn mang tầm quốc gia, quốc tế như: Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo, Festival Bảo tồn và phát triển làng nghề, Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về phòng chống thiên tai...

Mặc dù đã có nhiều cố gắng, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn vẫn còn những hạn chế, tồn tại cần tập trung khắc phục như: 03 Quy hoạch ngành quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 chưa được ban hành theo kế hoạch; tổng giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản mới gần đạt chỉ tiêu Chính phủ giao; các hình thức tổ chức và liên kết sản xuất hiệu quả chưa thật sự ổn định; công tác phối hợp điều tiết sản xuất và giá một vài mặt hàng thiết yếu chưa thực sự hiệu quả; còn điểm nóng về phá rừng, vận chuyển, tàng trữ lâm sản trái phép; vẫn chưa gỡ được “Thẻ vàng” của EC; sạt lở bờ sông, bờ biển tiếp tục diễn ra; hạ tầng nông nghiệp, nông thôn còn bất cập so với yêu cầu phát triển sản xuất hàng hóa quy mô lớn, cạnh tranh quốc tế, thích ứng biến đổi khí hậu.

Đổi mới tư duy, tạo động lực tăng trưởng mới

Năm 2024, toàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục thực hiện hiệu quả, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 19/NQ-TW ngày 16/6/2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025... Chuyển đổi từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp; từ phát triển đơn ngành sang hợp tác, phát triển đa ngành; thúc đẩy tích hợp đa giá trị trong sản phẩm nông lâm thủy sản; chuyển từ chuỗi cung ứng nông sản sang phát triển các chuỗi ngành hàng… nhằm đạt các chỉ tiêu chủ yếu: Tốc độ tăng trưởng GDP toàn ngành 3,0 - 3,5%; kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 54 - 55 tỷ USD; phấn đấu tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới 80%, có 290 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; tỷ lệ số xã đạt tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm 82%; tỷ lệ hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn 58%; tỷ lệ che phủ rừng ổn định ở mức 42,02%, nâng cao chất lượng rừng.

anh tin bai

Một số mục tiêu chủ yếu ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2024.

Thảo luận tại Hội nghị, lãnh đạo các tỉnh Sơn La, Cà Mau, Nghệ An, Khánh Hòa, Nam Định, Đắk Lắk trình bày tiềm năng, thế mạnh, kết quả đạt được trong lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của địa phương; mô hình phát triển kinh tế biển gắn với bảo tồn hệ sinh thái biển; phát triển kinh tế lâm nghiệp gắn với bảo vệ rừng vùng dân tộc thiểu số và miền núi; phát triển nuôi trồng thủy sản; tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW, Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững; chuyển đổi tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp; phát triển nông nghiệp xanh, tuần hoàn, cải thiện, nâng cao đời sống người dân khu vực nông thôn;… Đồng thời đề nghị trung ương tiếp tục quan tâm hỗ trợ, đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại, kết nối tạo điều kiện thuận lợi cho nông nghiệp, nông thôn tiếp tục phát triển; có cơ chế, chính sách đầu tư phát triển nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường, giảm phát thải nhà kính; hoàn thiện hành lang pháp lý thị trường tín chỉ carbon; mời gọi các doanh nghiệp lớn, có tiềm lực, tầm nhìn chiến lược đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp tại địa phương; hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để triển khai thực hiện các chương trình, chiến lược, dự án nông nghiệp, nông thôn;…

anh tin bai

Lãnh đạo UBND tỉnh Sơn La tham luận tại Hội nghị (ảnh chụp màn hình).

Đại diện lãnh đạo các Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Ngoại giao, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hiệp hội ngành hàng lúa gạo Việt Nam, Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam đề nghị cần tiếp tục nâng cao tính bền vững của liên kết chuỗi trong nông nghiệp; có cơ chế, chính sách ưu đãi cho phát triển lúa gạo, ngành gỗ…; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất nông nghiệp; tăng cường công tác ngoại giao kinh tế góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp Việt Nam; vay vốn phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần phối hợp chặt chẽ hơn với các bộ, ban, ngành trung ương, các hội, hiệp hội, ngành hàng liên quan;

anh tin bai

Đại diện Hiệp hội ngành hàng lúa gạo Việt Nam phát biểu tại Hội nghị (ảnh chụp màn hình).

Dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, thành quả ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đạt được trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức tác động trực tiếp. Năm 2023, ngành Nông nghiệp đã xoay chuyển tình thế từ bị động, bất ngờ, lúng túng sang chủ động, sáng tạo, linh hoạt; có những đóng góp rất lớn trong việc kiềm chế lạm phát, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, ổn định kinh tế vĩ mô. Trong thời gian tới cần khắc phục khó khăn, hạn chế trong thực hiện Nghị định số 67/2024/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản, có giải pháp gỡ Thẻ vàng IUU. Các địa phương phải phát huy tính chủ động, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của trung ương. "Phải mạnh mẽ, quyết liệt, quyết đoán hơn nữa trong giải quyết các vấn đề còn tồn đọng; đổi mới tư duy, vượt khó để đạt được thành quả tốt hơn trong năm 2024".

anh tin bai

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Đối với các mục tiêu ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đặt ra trong năm 2024, Thủ tướng đề nghị cần nghiên cứu, điều chỉnh lại cho phù hợp trên tinh thần “năm sau cao hơn năm trước”, “càng áp lực, càng phải nỗ lực”. Đồng thời bám sát chủ đề năm 2024 “Đoàn kết - kỷ cương, chủ động - linh hoạt, kịp thời - hiệu quả, phát triển - bứt phá”; quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của trung ương về phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững… để triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu tăng trưởng. Tập trung đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức; coi đây là động lực mới cho xây dựng “nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”; ưu tiên, huy động, tập trung các nguồn lực để phát triển. Tiếp tục hoàn thiện thể chế; đẩy mạnh cơ giới hóa, ứng dụng khoa học công nghệ, chế biến sâu nông sản; làm tốt công tác dự báo cung cầu, thông tin thị trường, ngoại giao kinh tế…

Trước bối cảnh kinh tế toàn cầu tiếp tục được dự báo gặp nhiều khó khăn trong quá trình phục hồi; Thủ tướng Chính phủ mong muốn và tin tưởng rằng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông nghiệp cũng như toàn ngành sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, đổi mới, sáng tạo hơn nữa, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024./.

Thanh Huyền
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online:209
 • Hôm nay:31,812
 • Trong tuần:99,564
 • Tất cả:78,387,432
bi online Sơ đồ trang web