cá cược nhà cái

Lào Cai: Công bố thành lập Sở Giao thông Vận tải và Sở Xây dựng
Lượt xem: 1036
CTTĐT – Ngày 29/12/2023, UBND tỉnh tổ chức Lễ trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba và Hội nghị công bố thành lập Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lào Cai và Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Đặng Xuân Phong - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Vũ Xuân Cường – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trịnh Xuân Trường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, lãnh đạo các địa phương trong tỉnh.

Tại buổi lễ đã công bố Quyết định của Chủ tịch nước tặng Huân chương độc lập hạng Ba cho Sở Giao thông Vận tải – Xây dựng.

anh tin bai

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Đặng Xuân Phong - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba và tặng hoa chúc mừng Sở Giao thông Vận tải – Xây dựng

Hội nghị đã công bố Nghị quyết số 42/NQ-HĐND, ngày 08/12/2023 về thành lập Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai trên cơ sở chia tách từ Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai; Nghị quyết số 43/NQ-HĐND, ngày 08/12/2023 về Thành lập Sở Giao thông vận tải tỉnh Lào Cai trên cơ sở Sở Giao thông vận tải - Xây dựng sau khi chia tách Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai.

anh tin bai

Đồng chí Vũ Xuân Cường – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND trao Nghị quyết cho lãnh đạo Sở Giao thông vận tải và Sở Xây dựng

Theo Nghị quyết số 42/NQ-HĐND, ngày 08/12/2023: Thành lập Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai trên cơ sở chia tách từ Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai. Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản để hoạt động theo quy định của pháp luật. Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 08/12/2023: Thành lập Sở Giao thông vận tải tỉnh Lào Cai trên cơ sở Sở Giao thông vận tải - Xây dựng sau khi chia tách Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai. Sở Giao thông vận tải là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Theo đó, sở Xây dựng sẽ có 6 phòng, 1 Chi cục, 3 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở và 1 đơn vị sự nghiệp công lập ủy quyền cho sở quản lý; Sở Giao thông vận tải có 5 phòng; 1 đơn vị sự nghiệp trực thuộc; 1 đơn vị sự nghiệp công lập ủy quyền cho sở quản lý và 2 đơn vị trực thuộc phòng.

anh tin bai

Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường trao Quyết định về công tác cán bộ và tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Sở Giao thông vận tải và Sở Xây dựng

Hội nghị đã công bố các Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Sở Giao thông vận tải; Sở Xây dựng. Theo Quyết định số 3299/QĐ-UBND, ngày 28/12/2023, Ông Nguyễn Quốc Huy, Giám đốc Sở Giao thông vận tải -Xây dựng, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Giao thông -Vận tải, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024.

Quyết định số 3288/QĐ-UBND, ngày 28/12/2023, Ông Nguyễn Thế Tài, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Xây dựng, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 (giao phụ trách đến khi bổ nhiệm Giám đốc Sở);

Quyết định số 3289/QĐ-UBND, ngày 28/12/2023, Ông Trần Đức Tình, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải -Xây dựng, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024;

Quyết định số 3295/QĐ-UBND, ngày 28/12/2023, Ông Đặng Văn Lương, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải -Xây dựng, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giao thông -Vận tải, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024;

Quyết định số 3296/QĐ-UBND, ngày 28/12/2023, Ông Trần Xuân Hiện, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải -Xây dựng, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giao thông -Vận tải, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024;

anh tin bai

Đ/c Đặng Xuân Phong - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Đặng Xuân Phong - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh biểu dương những nỗ lực cố gắng và ghi nhận những thành tích mà Sở GTVT – Xây dựng đã đạt được trong hơn 5 năm qua; chúc mừng Sở GTVT – Xây dựng đã vinh dự được nhận Huân chương độc lập hạng Ba.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong nhấn mạnh: Việc hợp nhất Sở Giao thông vận tải và Sở Xây dựng thành Sở Giao thông Vận tải – Xây dựng là chủ trương đúng đắn của tỉnh, bảo đảm đúng tinh thần mà Nghị quyết Trung ương Đảng khóa XII đề ra. Tuy nhiên, bên cạnh mặt thuận lợi vànhững kết quả đã đạt được ở trên, mô hình vẫn còn tồn tại một số hạn chế, bất cập như: Đây là mô hình mới, chưa có tiền lệ, chưa có quy định về chức năng, nhiệm vụ; phải thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cả hai sở do đó khối lượng công việc rất lớn. Số lượng cấp phó của sở sau hợp nhất giảm 3, dẫn đến khó khăn trong sắp xếp, phân công nhiệm vụ. Sở được đặt dưới sự chỉ đạo điều hành của 2 Bộ với 02 hệ thống văn bản chỉ đạo, điều hành khác nhau nên việc thực hiện nhiệm vụ báo cáo có mặt hạn chế... Từ những hạn chế, bất cập đó, thông qua việc đánh giá tổng kết mô hình thí điểm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhận thấy việc chia tách Sở GTVT-XD thành Sở GTVT và Sở Xây dựng là cần thiết và phù hợp, bảo đảm thuận lợi trong công tác quản lý, điều hành, đồng thời thống nhất trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ và tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 và Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ.

anh tin bai

Các đại biểu chụp ảnh kỉ niệm tại buổi lễ

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong đề nghịtừng Sở phải thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; tiếp tục tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra tại các nghị quyết, đề án, kế hoạch của tỉnh, của cơ quan; xác định những việc cần làm ngay, rõ lộ trình và phân công rõ người, rõ việc. Phát huy tinh thần đoàn kết của tập thể cơ quan, sự gương mẫu đi đầu của đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ; khẩn trương kiện toàn về mọi mặt (bao gồm cả cơ sở vật chất), bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; không vì việc chia tách thành lập mà ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng công việc được giao...; Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng rằng, dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của chính phủ, các bộ, ban ngành Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh, Ngành GTVT, Ngành xây dựng tỉnh sẽ tiếp tục có bước phát triển đột phá mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

anh tin bai

Đ/c Nguyễn Quốc Huy - Giám đốc Sở Giao thông vận tải phát biểu cảm ơn

Đại diện Ban Lãnh đạo 2 Sở , đồng chí Nguyễn Quốc Huy - Giám đốc Sở Giao thông vận tải phát biểu cảm ơn và xin tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và xin hứa sẽ nhanh chóng kiện toàn bộ máy tổ chức, nhân sự, quy chế làm việc của 2 Sở, đưa vào chương trình, xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện ngay theo đúng tinh thần chỉ đạo của của đồng chí. Tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống đoàn kết, đồng lòng quyết tâm đổi mới, sáng tạo. Toàn bộ công chức, viên chức, người lao động của 2 Sở xin hứa không để việc chia tách mà ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng công việc được giao. Đồng chí Giám đốc Sở Giao thông vận tải mong tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, ủng hộ giúp đỡ của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố để 2 Sở hoàn thành tốt những mục tiêu, nhiệm vụ của năm mới 2024 và cả giai đoạn tới, phấn đấu hoàn thành vượt mức mục tiêu Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ 16 đã đề ra, "Xây dựng Lào Cai trở thành trung tâm kết nối giao thương kinh tế giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam - Trung Quốc".

Linh Vũ

 

 

 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online:130
 • Hôm nay:21,585
 • Trong tuần:121,752
 • Tất cả:78,409,620
cá cược nhà cái Sơ đồ trang web