kèo châu âu

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2023
Lượt xem: 348
CTTĐT- Chiều ngày 02/01/2024, Ủy ban Dân tộc tổ chức hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố trong cả nước tổng kết công tác năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đến dự và phát biểu chỉ đạo. Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lào Cai có lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

anh tin bai
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lào Cai

Năm 2023, công tác dân tộc được Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cả hệ thống chính trị quan tâm chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực. Đã triển khai thực hiện đồng bộ 188 chính sách tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Trong đó, có 136 chính sách dân tộc. Từ đó, các chính sách an sinh xã hội nên đời sống của người dân ngày càng được ổn định, từng bước cải thiện nâng cao. Tỉ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm còn khoảng 17,82% (giảm 3,2%), đạt chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ giao.

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp của 03 chương trình mục tiêu quốc gia, trọng tâm là chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã phát huy hiệu quả tích cực, góp phần đẩy mạnh phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, từng bước phát triển sản xuất, nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi phù hợp. Nhiều mô hình, điển hình sản xuất, hợp tác kinh doanh hiệu quả ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số được tạo điều kiện hình thành và nhân rộng. Các ngành nghề tạo ra sản phẩm đặc trưng, chủ lực của vùng đồng bào dân tộc thiểu số được các địa phương quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện được giữ gìn và phát huy.

Các chương trình mục tiêu quốc gia như giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 được triển khai hiệu quả đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Trong năm 2023, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số luôn ổn định, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo diễn ra đúng quy định. Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, các vị chức sắc, chức việc tích cực tham gia tuyên truyền, vận động đồng bào, tín đồ chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Tại hội nghị, lãnh đạo một số tỉnh, thành phố đã báo cáo tóm tắt kết quả đạt được của công tác dân tộc trong năm 2023 và đề xuất, kiến nghị các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức đoàn thể Trung ương tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương triển khai thực hiện tốt công tác dân tộc năm 2024.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác dân tộc đã đạt được trong năm 2023. Đồng thời chia sẻ với các khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, đơn vị làm công tác dân tộc trong quá trình triển khai, thực hiện nhiệm vụ.

Để làm tốt hơn nữa công tác dân tộc trong thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành với phương châm sâu sát, quyết liệt để triển khai có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác giữa các vụ, đơn vị với Ban dân tộc các địa phương. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tranh thủ sự hỗ trợ về nguồn lực và kỹ thuật đối với triển khai, tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Các địa phương quan tâm đúng mức đến công tác dân tộc; linh hoạt triển khai chính sách để phù hợp với điều kiện thực tế ở từng địa phương, từng dân tộc. Trong triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, các địa phương quan tâm thực hiện hiệu quả, đặc biệt chú trọng việc phân cấp; bố trí người có kinh nghiệm, khả năng để hỗ trợ trong thực hiện công tác dân tộc, đưa các chính sách dân tộc đi vào thực tiễn.

Thảo Châu

 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online:171
 • Hôm nay:15,010
 • Trong tuần:34,156
 • Tất cả:79,398,968
kèo châu âu Sơ đồ trang web