chuyên gia bóng đá

Chương trình tín dụng chính sách xã hội giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình chính sách vay vốn sản xuất kinh doanh, cải thiện cuộc sống
Lượt xem: 139
CTTĐT - Sáng 10/01/2024, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lào Cai phối hợp cùng Ngân hàng CSXH tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá tình hình hoạt động của Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh và các Chương trình tín dụng ưu đãi năm 2023; triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2024.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các thành viên Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh; Trưởng BĐD HĐQT NH CSXH huyện, thị xã, thành phố; Ban Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh và lãnh đạo các Phòng chuyên môn nghiệp vụ; Giám đốc Phòng GD NH CSXH các huyện, thị xã.

anh tin bai

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hôi nghị

Năm 2023, Ban đại diện tỉnh đã bám sát nhiệm vụ, tập trung triển khai, chỉ đạo thực hiện cơ bản đạt các chỉ tiêu theo Nghị quyết và đạt được một số kết quả nổi bật: Nguồn vốn huy động tại địa phương ủy thác cho NHCSXH cho vay các đối tượng chính sách đạt 325.384 triệu đồng, tăng 49.727 triệu đồng so 31/12/2022, đạt 166% kế hoạch năm 2023 (nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách tỉnh 209.498 triệu đồng, tăng 42.865 triệu đồng, nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách cấp huyện 115.886 triệu đồng, tăng 6.862 triệu đồng). 100% đơn vị cấp huyện có nguồn vốn ngân sách huyện chuyển sang NHCSXH theo kế hoạch được giao.

Tổng doanh số cho vay đạt 1.410.480 triệu đồng, với 22.286 lượt khách hàng được vay vốn, trong đó tập trung cho vay vào các chương trình Hộ nghèo 365.690 triệu đồng; Hộ cận nghèo 222.919 triệu đồng; Hộ mới thoát nghèo 40.500 triệu đồng; GQVL 478.406 triệu đồng; NS&VSMTNT 66.789 triệu đồng; hộ SXKD vùng khó khăn 143.235 triệu đồng; cho vay theo Nghị định số 28/NĐ-CP là 9.052 triệu đồng; cho vay từ nguồn ngân sách địa phương theo NQ số 06/2019/NQ-HĐND, 06/2021/NQ-HĐND tỉnh: 51.915 triệu đồng; Cho vay NOXH 24.784 triệu đồng.

Tổng dư nợ tính đến 31/12/2023 đạt 4.396.884 triệu đồng, tăng 535.238 triệu đồng so với 31/12/2022, tỷ lệ tăng trưởng 13,9%, với 87.905 khách hàng còn dư nợ, hoàn thành 99.9% kế hoạch được giao năm 2023.

NHCSXH tỉnh, huyện, thị xã đã tích cực phối hợp với chính quyền, Hội, đoàn thể nhận uỷ thác chuyển tải nguồn vốn tín dụng kịp thời đến các đối tượng thụ hưởng, góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh.Các chương trình tín dụng chính sách xã hội giúp cho 18.555 hộ nghèo, 11.453 hộ cận nghèo và 3.837 hộ mới thoát nghèo vay vốn sản xuất kinh doanh, cải thiện cuộc sống; hỗ trợ 17.176 hộ gia đình vay vốn xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp 17.176 công trình nước sạch và 17.176 công trình vệ sinh; cho vay hộ gia đình phát triển sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn, thương nhân vùng khó khăn 14.155 khách hàng; 15.215 khách hàng vay vốn tạo việc làm và duy trì việc làm cho 15.215 lao động; 410 lượt hộ gia đình vay vốn chi phí học tập cho học sinh sinh viên; 1.236 hộ nghèo được vay vốn làm nhà ở theo Quyết định số 33/2025/QĐ-TTg và 296 hộ vay chương trình nhà ở xã hội; 17 lao động được vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; 2.571 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo được vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg, Nghị định số 28/2022/NĐ-CP. 20 hộ gia đình có đối tượng Chấp hành xong án phạt tù được vay vốn.

Các dự án vay vốn bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh, huyện hoạt động rất có hiệu quả, tạo được việc làm ổn định cho mỗi gia đình vay vốn tối thiểu 1 lao động, người vay thực hiện nghiêm túc việc trả lãi hàng tháng, trả nợ gốc khi đến hạn. Cùng với việc cho vay nguồn vốn Trung ương, thì nguồn vốn địa phương được cho vay bổ sung thực hiện dự án với mức vay lên đến 100 triệu đồng/hộ, giải quyết được nhu cầu về vốn đối với dự án có nhu cầu vốn lớn. Đặc biệt trong những năm qua nguồn vốn ngân sách địa phương là một trong những giải pháp triển khai thực hiện tín dụng chính sách đáp ứng một phần nhu cầu vốn của người dân tại các địa bàn các phường, thị trấn, hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, thiếu đất sản xuất, sinh sống tại vùng ven đô thị.

Tuy nhiên, do diễn biến bất thường của thời tiết, giá cả hàng hoá nông sản biến động bất lợi ảnh hưởng đến việc trả nợ, trả lãi của một số hộ vay. Một số hội đoàn thể nhận ủy thác cấp xã vẫn còn trường hợp xác nhận chưa đúng đối tượng, thời hạn vay, mức vay chưa phù hợp...; Nguồn vốn tín dụng chính sách chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân, nhất là nhu cầu vốn giải quyết việc làm. Hoạt động uỷ thác của Hội, đoàn thể tại một số nơi, nhất là vùng sâu, vùng xa chưa thực sự chủ động, tích cực triển khai nhiệm vụ.

anh tin bai

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận các khó khăn, hạn chế, chỉ ra nguyên nhân của những tồn tại trong quá trình hoạt động của NHCSXH thời gian qua, đề xuất nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hoàng Quốc Khánh – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh biểu dương những kết quả các cơ quan, địa phương đã đạt được trong năm 2023. Trong thời gian tới, đề nghị các ngành, các cấp thực hiện các nghị quyết, kết luận Trung ương, bám sát chỉ đạo của NHCSXH tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ban Đại diện tỉnh chỉ đạo thực hiện hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2024. 

Thành viên Ban Đại diện các cấp chủ động, tập trung thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tại địa bàn được phân công theo kế hoạch đề ra ngay từ những tháng, quý đầu năm 2024, phấn đấu đến 30/11/2024 các thành viên thực hiện kiểm tra đạt 100% theo kế hoạch đã xây dựng.

Đề nghị cấp uỷ, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tiếp tục quan tâm đến hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn, đặc biệt là công tác củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng. Tập trung tăng trưởng tín dụng ngay từ những tháng đầu năm. Phối hợp với NHCSXH cùng cấp thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra giám sát trước, trong và sau khi cho vay, đảm bảo minh bạch, đúng đối tượng, sử dụng vốn vay đúng mục đích. Nâng cao số hộ nghèo, cận nghèo được vay vốn phát triển kinh tế, kéo dài thời gian cho vay để nguồn vốn hiệu quả. Nâng cao công tác đào tạo, tập huấn để nâng cao hoạt động tín dụng trên địa bàn…Rà soát, phê duyệt danh sách các đối tượng thụ hưởng Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Giao NHCSXH tỉnh phối hợp với Trung ương xem xét, bố trí nguồn vốn tín dụng chính sách trong giai đoạn 2024-2025 và những những năm tiếp theo để thực hiện các chương trình tín dụng.

Chỉ đạo các Hội, đoàn thể nhận uỷ thác các cấp, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền các chương trình tín dụng, hướng dẫn hộ vay sử dụng vốn vay hiệu quả, đúng mục đích xin vay; tăng cường công tác kiểm tra giám sát trước, trong và sau khi cho vay, đảm bảo các hộ được vay đúng đối tượng, sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả lãi, trả nợ gốc đúng quy định./.

Linh Vũ

 

 

 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online:441
 • Hôm nay:16,539
 • Trong tuần:90,925
 • Tất cả:78,556,646
chuyên gia bóng đá Sơ đồ trang web