lich serie a

Thực hiện hiệu quả công tác phân loại, thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt
Lượt xem: 26
CTTĐT - Theo thống kê, tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) phát sinh trên địa bàn toàn tỉnh trong năm 2023 khoảng trên 147.000 tấn. Tỷ lệ thu gom, xử lý CTRSH tại các khu vực đô thị duy trì ở mức cao 98%; tại khu vực nông thôn đạt 87%. Ngày 28/12/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành văn bản số 6781/UBND-TNMT yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện hiệu quả công tác phân loại, thu gom, xử lý CTRSH trên địa bàn tỉnh.

Tại văn bản, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố:

Chủ động cân đối, bố trí ngân sách cấp huyện cho nhiệm vụ bảo vệ môi trường trên địa bàn; bố trí quỹ đất cho các điểm tập kết rác; nghiên cứu đầu tư hoặc thu hút các dự án đầu tư xử lý chất thải rắn sinh hoạt, sử dụng các công nghệ hiện đại, hạn chế việc xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ chôn lấp trực tiếp đáp ứng mục tiêu, lộ trình về quản lý chất thải rắn do Thủ tướng chính phủ quy định.

Rà soát các điểm, cụm xã nghiên cứu đề xuất đầu tư lò đốt rác để xử lý CTRSH phát sinh. Việc đầu tư lò đốt rác phải đảm bảo đáp ứng các yêu cầu theo quy định Luật Bảo vệ môi trường 2020 và các quy định khác có liên quan, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định. Rà soát, đánh giá đúng thực trạng, hiệu quả công tác đầu tư, quản lý, quy trình vận hành đối với những bãi chôn lấp rác, lò đốt rác tập trung tại địa phương để kịp thời xử lý những vướng mắc, bất cập; rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch quản lý chất thải rắn, chất thải rắn xây dựng trên địa bàn.

Tăng cường công tác tuyền truyền, đặc biệt là khu vực nông thôn, vùng cao để nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, xây dựng kế hoạch và lộ trình từ hạn chế đến chấm dứt tình trạng xả rác bừa bãi, chăn nuôi nhỏ lẻ không hợp vệ sinh trên địa bàn.

anh tin bai

Phát tờ rơi tuyên truyền về phân loại rác, chống rác thải nhựa, bảo vệ môi trường.

Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phân loại, thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại tất cả các khu vực trung tâm xã, các điểm dân cư tập trung theo quy định Luật bảo vệ môi trường 2020.Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư có hoạt động xả thải, vứt rác thải bừa bãi gây ô nhiễm môi trường; phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải trong công tác thu tiền dịch vụ từ các tổ chức, cá nhân để đảm bảo thu đúng, thu đủ số phải thu theo quy định.

Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai, các tổ chức đoàn thể và các sở, ban, ngành có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ lĩnh vực ngành được giao, phối hợp tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả việc triển khai công tác quản lý CTRSH như: (1) Đổi mới, hoàn thiện và thực hiện cơ chế, chính sách, quy hoạch CTRSH; (2) Hoàn thiện tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động của các đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH; (3) Đầu tư trang thiết bị, phương tiện thu gom, vận chuyển CTRSH; ứng dụng, nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ; (4) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc hoạt động quản lý CTRSH.

Đồng thời tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, sự tham gia và trách nhiệm của người dân, cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục triển khai thực hiện việc thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn trên địa bàn tỉnh; giảm thiểu sử dụng túi nilon khó phân hủy và chất thải nhựa trong sinh hoạt;…

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện việc phân loại CTRSH tại nguồn trên địa bàn tỉnh, đề xuất phương án, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện./.

CTTĐT
Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online:216
 • Hôm nay:12,827
 • Trong tuần:112,994
 • Tất cả:78,400,863
lich serie a Sơ đồ trang web