soi cầu độc thủ đề

Thông tin cung cấp cơ quan báo chí tuần 45 năm 2023
Lượt xem: 152

CUNG CẤP THÔNG TIN BÁO CHÍ/
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH LÀO CAI; CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY, HĐND, UBND TỈNH
Tuần thứ 45 năm 2023 (từ ngày 06/11/2023 đến ngày 12/11/2023)

 

A/ TÌNH HÌNH KT-XH TUẦN THỨ 45

Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong tuần nhìn chung ổn định, một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chính tăng so với tuần trước và đảm bảo so với tiến độ được giao, cụ thể như sau:

Về Kinh tế

Nông, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới: Các địa phương tiếp tục tập trung sản xuất nông, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Trong đó đến nay, diện tích thực hiện cây Lúa đạt 33.973 ha, đạt 102% KH và 101,4% CK; diện tích trồng Ngô đạt 35.474 ha, đạt 109,1% KH và 104,2% CK; diện tích cây ăn quả ôn đới đạt 4.195 ha, diện tích cho thu hoạch 2.653 ha, tổng sản lượng cả năm ước đạt 10.445 tấn. Sản lượng thịt hơi trong tuần đạt 1.309 tấn, lũy kế 62.796 tấn, đạt 90,61% KH; sản lượng thủy sản các loại thực hiện trong tuần đạt 231 tấn, lũy kế 10.689 tấn, đạt 87,61% KH; không phát sinh dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Trong tuần, trồng 364,67 ha rừng, lũy kế 4.064,87 ha. Tập trung chỉ đạo phát triển các ngành hàng chủ lực theo Nghị quyết 10-NQ/TU (Có phụ lục kèm theo).                   

Sản xuất công nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp trong tuần đạt 960,8 tỷ đồng, lũy kế đạt 36.850 tỷ đồng, bằng 72,11% KH, bằng 90,8% so CK.

Giải ngân vốn XDCB: Đến ngày 10/11/2023, giá trị giải ngân thực tế đạt 3.728/6.601 tỷ đồng, bằng 57%KH, trong đó đối với Kế hoạch vốn Thủ tướng chính phủ giao, tỉnh Lào Cai đạt 3.638/5.341 tỷ đồng, bằng 68%KH (không bao gồm nguồn tăng thu, thuế phí và nguồn khai thác khoáng sản).

Hoạt động thương mại, dịch vụ: Tổng mức lưu chuyển bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tuần đạt 858,6 tỷ đồng, lũy kế đạt 32.843 đồng, bằng 95,47% KH, tăng 21,5% so CK.

Hoạt động xuất, nhập khẩu: Tổng giá trị XNK, mua bán, trao đổi hàng hóa trong tuần giảm so với tuần trước ở cả 03 loại hình. Tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành duy trì trung bình khoảng 360 xe/ngày trong đó xe xuất khẩu 52 xe/ngày. Mặt hàng xuất khẩu vẫn chủ yếu là sầu riêng, thanh long, mít, chuối, gỗ ván bóc..; nhập khẩu phân bón, than cốc, rau củ quả, hóa chất, thiết bị. Tại cửa khẩu quốc tế ga đường sắt, hoạt động thông quan diễn duy trì với 02-04 chuyến tàu xuất cảnh, nhập cảnh/ngày, hàng hóa thông quan chủ yếu là lưu huỳnh quá cảnh, hàng than cốc, phân bón nhập khẩu.

Giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trong tuần đạt 35,64 triệu USD; lũy kế đạt 1.788,84 triệu USD, bằng 35,78% KH, bằng 96,3% so CK.

Hoạt động du lịch: Tổng lượng khách du lịch đến với Lào Cai trong tuần đạt: 87.748 lượt, giảm 4% so với tuần trước, trong đó: khách du lịch nội địa: 75.898 lượt, khách quốc tế: 11.850 lượt (khách đi trong ngày là 35.093 lượt, khách lưu trú qua đêm là 52.655 lượt). Tính lũy kế năm đạt 6.829.682 lượt, gấp 1,74 lần so với lũy kế cùng kỳ năm 2022 (3.919.506 lượt), đạt 113,8% so với kế hoạch năm 2023.

Tổng thu từ khách du lịch trong tuần đạt 267 tỷ đồng, giảm 6% so với tuần trước, trong đó tổng thu từ khách quốc tế đạt 53 tỷ đồng. Lũy kế năm đạt 20.878 tỷ đồng, gấp 1,51 lần so với lũy kế cùng kỳ năm 2022 (13.777 tỷ đồng), đạt 101,8% so với kế hoạch năm 2023.

Tài chính, tín dụng: Tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế đạt 6.036 tỷ đồng (tăng 79 tỷ đồng so với tuần trước), bằng 70,66% dự toán Trung ương giao, bằng 50,3% dự toán tỉnh giao, bằng 98,52% CK . Thu ngân sách địa phương trong tuần 56,57 tỷ đồng, lũy kế đạt 20.414 tỷ đồng, bằng 131,5% dự toán Trung ương giao, bằng 112,6% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 138,6% CK. Chi ngân sách địa phương trong tuần 636,2 tỷ đồng, lũy kế 14.629 tỷ đồng, bằng 93,5% dự toán Trung ương giao, bằng 80,5% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 124,9% CK.

Tổng nguồn vốn huy động đến ngày 03/11/2023 là 62.108 tỷ đồng, tăng 4.910 tỷ đồng (8,59%) so với 31/12/2022. Trong đó: Nguồn vốn huy động trên địa bàn: 44.610 tỷ đồng, tăng 3.625 tỷ đồng (+8,85%) so với 31/12/2022. Chiếm 72% tổng nguồn vốn huy động. Nguồn vốn huy động khác: 17.498 tỷ đồng, tăng 1.285 tỷ đồng (+7,93%). Tổng dư nợ đến ngày 10/11/2023: 54.628 tỷ đồng, tăng 4.955 tỷ đồng (+9,97%) so với 31/12/2022. Tỷ lệ nợ xấu/Tổng dư nợ của các NHTM ở ngưỡng an toàn: 1,6%.

Về phát triển doanh nghiệp: Trong tuần, thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới cho 17 doanh nghiệp, vốn đăng ký đạt 105 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến nay, thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký mới cho 586 doanh nghiệp và 50 đơn vị trực thuộc, tăng 3,5% so với CK; tổng vốn đăng ký đạt 5.518 tỷ đồng; đăng ký tạm ngừng hoạt động cho 531 doanh nghiệp, tăng 25,8% so CK; giải thể 79 doanh nghiệp, tăng 25,3% so với CK; hoạt động trở lại 277 doanh nghiệp.

Đến nay tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được cấp giấy chứng nhận đăng ký đạt 7.238 doanh nghiệp (tăng 10,4% so với CK) với tổng vốn đăng ký 95.371 tỷ đồng; Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho 894 đơn vị trực thuộc (tăng 6,5% so với CK). Tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh ước đạt 3.838 doanh nghiệp.

Giáo dục - Đào tạo: Chỉ đạo tăng cường các hoạt động tuyên truyền thông qua trang Fanpage của ngành Giáo dục Lào Cai. Tổ chức hoạt động tuyên truyền phòng chống hút thuốc lá điện tử trong trường học. Phối hợp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ khảo sát, thống kê dự báo nhu cầu đào tạo, ngành nghề đào tạo cho học sinh THPT. Chuẩn bị các điều kiện, cơ sở vật chất để tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng nhà giáo tiêu biểu tỉnh Lào Cai năm 2023.

Y tế: Công tác khám chữa bệnh được thực hiện tốt tại các tuyến, đảm bảo chế độ thường trực cấp cứu 24/24 giờ, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị cho người bệnh; sẵn sàng tiếp nhận, điều trị kịp thời các ca bệnh; thực hiện nghiêm các quy định về tinh thần, thái độ, trách nhiệm phục vụ nhân dân trong các cơ sở khám, chữa bệnh công lập. Đẩy mạnh công tác hợp tác với các bệnh viện tuyến trung ương theo kế hoạch.

Văn hóa, thể thao: Tăng cường chỉ đạo công tác quản lý nhà nước lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình, chú trọng công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa, di tích, danh thắng và các cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh. Duy trì hoạt động phong trào cơ sở và hướng dẫn xây dựng thành lập mới các CLB thể thao; Duy trì các điểm tập, các CLB đã được thành lập.

Các hoạt động thông tin, truyền thông: Trong tuần, đã có 102 tin bài viết về Lào Cai. Lũy kế từ đầu năm đến nay có 4.278 tin bài viết về Lào Cai. Chủ đề nổi bật trên báo chí, mạng xã hội trong tuần các cơ quan báo chí dành nhiều thời lượng đưa tin về hình ảnh, thông tin viết về Lào Cai: Lào Cai có tân Chính ủy Bộ đội Biên phòng; Lào Cai: Lào Cai có tân Chính ủy Bộ đội Biên phòng; Lào Cai: Hội chợ Thương mại quốc tế Việt - Trung tổ chức trở lại sau 2 năm gián đoạn; Trà bưởi múc, vị đắng dịu từ thiên nhiên; Vùng cao Tây Bắc thiếu giáo viên: Đâu là giải pháp? Những rào cản gây thiếu trầm trọng giáo viên ở Tây Bắc; Triệu tập 13 thanh thiếu niên không đội mũ bảo hiểm, mang dao phóng lợn đi hỗn chiến; Gia tăng học sinh vi phạm Luật giao thông đường bộ; Lào Cai: Quyết liệt chỉ đạo thực hiện mục tiêu chương trình mục tiêu quốc gia; Phó Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai về công tác tại Bộ Tổng Tham mưu,... Cùng với đó là một số thông tin về du lịch - văn hóa được nhiều cơ quan báo chí đăng tải, như: Lào Cai sẽ là địa phương tiếp theo tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người; Lào Cai: Khảo sát đường đá cổ Pavie đề nghị công nhận di tích danh thắng cấp tỉnh năm 2023; Lào Cai ra mắt sách ảnh “Lào Cai: Núi tuyệt đỉnh - Sông đầu nguồn,...

Lao động, việc làm: Thực hiện quản lý tốt công tác lao động, tiền lương, BHXH, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp, không để xảy ra tình trạng đình công, tranh chấp lao động. Đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo lao động và quản lý lao động qua biên giới làm việc. Tiếp tục triển khai các dự án thành phần của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. Triển khai công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, quan tâm, chăm lo cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định.

Quân sự - quốc phòng; bảo đảm an ninh, trật tự

Chế độ trực sẵn sàng chiến đấu được duy trì nghiêm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, bảo đảm giữ vững chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia.

Quân sự - quốc phòng: Các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang đã thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, nắm chắc tình hình trên tuyến biên giới, nội và ngoại biên. Công tác quản lý đường biên, mốc giới, cửa khẩu, quản lý xuất nhập cảnh được tăng cường.

Công tác bảo đảm an ninh, trật tự: Chỉ đạo các cấp, các ngành tích cực, chủ động triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh đối với các địa bàn phức tạp, không để xảy ra bị động bất ngờ, gây rối, bạo loạn và các điểm nóng. Trong tuần, xảy ra các vụ việc vi phạm như sau:

An ninh: Trong tuần, cơ quan chức năng đã tiếp nhận 04 trường hợp nhập cảnh và cư trú trái phép trên lãnh thổ Trung Quốc do cơ quan chức năng Trung Quốc trao trả.

Vi phạm pháp luật: Xảy ra 05 vụ vi phạm về trật tự xã hội (giảm 01 vụ so với tuần trước). Phát hiện 17 vụ vi phạm, tội phạm về kinh tế, sở hữu, môi trường; 01 vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy tại Văn Bàn (giảm 01 vụ so với tuần trước).           

Tai nạn giao thông: Trong tuần xảy ra 04 vụ tai nạn giao thông, làm 01 người chết, làm 04 người bị thương. Lũy kế đến ngày 10/11/2023, toàn tỉnh xảy ra 72 vụ tai nạn giao thông làm 33 người chết, 86 người bị thương. So sánh với cùng kỳ 2022, số vụ tăng 22 =44%, số người chết tăng 10= 43%, số người bị thương tăng 36=72%.

B/ NHIỆM VỤ, CHỈ ĐẠO TRỌNG TÂM TUẦN THỨ 45

1. Thường Trực Tỉnh ủy:

Thường trực Tỉnh ủy chủ trì, dự:

(1) Đi công tác nước ngoài;

(2) Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV;

(3) Nghe UBKT Tỉnh ủy báo cáo kết quả kiểm tra tại một số đơn vị;

(4) Làm việc với Đoàn công tác Ban Cơ yếu Chính phủ;

(5) Dự ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc tại các huyện Si Ma Cai, Bảo Yên, Mường Khương.

2. Hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh và Đoàn Đại biểu Quốc hội

Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh: Tiếp tục tham dự kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV tại Hà Nội. Tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân gửi đến Đoàn ĐBQH tỉnh; theo dõi đôn đốc cơ quan có thẩm quyền trả lời đơn thư.

Hội đồng nhân dân tỉnh: Chỉ đạo thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh) và các điều kiện tổ chức kỳ họp theo quy định. Tiếp tục chỉnh sửa chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023; các Ban HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thường lệ cuối năm. Tiếp nhận, xử lý, theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết và trả lời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định.

3. Hoạt động của UBND tỉnh:

Ngoài công tác chỉ đạo điều hành và xử lý công việc thuộc các lĩnh vực kinh tế - xã hội thực hiện thường xuyên, Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong tuần và thời gian tới như sau:

(1). Chỉ đạo triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, đặc biệt các chỉ tiêu còn thấp so với cùng kỳ;

(2) Dự phiên họp thường kỳ lần thứ 28 của Thường trực HĐND tỉnh;

(3) Tham dự Hội nghị tổ chức quốc tế: Tiếp xã giao Đoàn đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam và Tổng công ty đất hiếm Ấn Độ; Tiếp và làm việc với Giám đốc cơ quan đại diện Phát triển Pháp tại Việt Nam (AFD); Tiếp xã giao Đoàn Đại biểu tỉnh Vân Nam tham dự Hội chợ Việt - Trung; Hội đàm giữa UBND tỉnh Lào Cai và Chính quyền nhân dân châu Hồng Hà;

(4) Dự Lễ khai mạc Hội chợ thương mại quốc tế Việt - Trung;

(5) Họp BCSĐ UBND tỉnh tháng 11/2023;

(6) Tham dự hội nghị của các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh: Diễn đàn Ngày Pháp luật, trao giải các Cuộc thi tìm hiểu pháp luật năm 2023; Hội nghị gặp mặt chức sắc, chức việc đạo Phật, đạo Công giáo năm 2023; Dự Hội nghị bảo đảm tiếp nhận, cung cấp máu an toàn tại các tỉnh/TP khu vực phía Bắc; Dự Khánh thành Nhà văn hóa cộng đồng dân tộc Bố Y và Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc; Dự kỷ niệm 60 năm thành lập Tập đoàn Hóa chất Đức Giang và 15 năm thành lập Công ty hoá chất Đức Giang Lào Cai;

(7) Tổ chức các cuộc họp nghe các ngành, địa phương báo cáo và giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc các lĩnh vực và tham dự các cuộc họp của Tỉnh ủy, Trung ương và các tổ chức khác.

C/ NHIỆM VỤ, CHỈ ĐẠO TRỌNG TÂM TUẦN THỨ 46

1. Thường Trực Tỉnh ủy:

Thường trực Tỉnh ủy chủ trì, dự:

(1) Kỳ họp 15 Hội đồng nhân dân tỉnh;

(2) Khảo sát, kiểm tra nâng cấp, mở rộng tuyến đường Bắc Ngầm – Bắc Hà;

(3) Làm việc với BCSĐ Tòa án nhân dân tỉnh;

(4) Kiểm tra công tác chuẩn bị khởi công Tháp Kim Thành;

(5) Nghe báo cáo tiến độ triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố Lào Cai;

(6) Họp Thường trực BCĐ Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh;

(7) Thăm tặng quà hộ nghèo và Dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát;

(8) Hội nghị sơ kết 05 năm sáp nhập, kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo VIệt Nam 20/11 và Lễ khai giảng năm học 2023 – 2024 của Trường Cao đẳng Lào Cai;

(9) Tiếp đoàn công tác Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội;

(10) Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững;

(11) Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

(12) Lễ khởi công Công viên Văn hóa Kim Thành;

(13) Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường THPT chuyên Lào Cai.

2. Hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh và Đoàn Đại biểu Quốc hội

Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh:Tham dự Hội nghị trực tuyến triển khai chương trình giám sát năm 2024 của Quốc hội và Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân gửi đến Đoàn ĐBQH tỉnh; theo dõi đôn đốc cơ quan có thẩm quyền trả lời đơn thư.

Hội đồng nhân dân tỉnh: Chỉ đạo tổ chức Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh) theo quy định. Tiếp tục chỉnh sửa chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023; các Ban HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thường lệ cuối năm. Tiếp tục giám sát thường xuyên việc triển khai thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh; việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri; kiến nghị sau giám sát, khảo sát... tổ chức các cuộc giám sát, khảo sát theo kế hoạch. Tiếp nhận, xử lý, theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết và trả lời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định.

3. Hoạt động của UBND tỉnh:

Ngoài công tác chỉ đạo điều hành và xử lý công việc thuộc các lĩnh vực kinh tế - xã hội thực hiện thường xuyên, Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong tuần và thời gian tới như sau:

(1) Chỉ đạo triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023;

(2) Dự Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh), Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026;

(3) Tham gia Hội nghị, sự kiện trong, ngoài tỉnh: Dự Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện CT MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 57;

(4) Tham dự các cuộc họp trực tuyến của Chính phủ, Tỉnh ủy và các tổ chức khác../.

 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online:170
 • Hôm nay:2,025
 • Trong tuần:89,281
 • Tất cả:79,603,191
soi cầu độc thủ đề Sơ đồ trang web