bạc nhớ giải 7

Kết quả thực hiện chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2019
Lượt xem: 4018
CTTĐT - Tại Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XV, các đại biểu đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2019 như sau:

Các chỉ tiêu kinh tế: 12 chỉ tiêu

1. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) trên 10%.

2. GRDP bình quân đầu người đạt 76 triệu đồng, tăng 13,4% so ước thực hiện năm 2019.

3. Cơ cấu các ngành kinh tế trong GRDP: Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 12%; công nghiệp - xây dựng 44,5%; dịch vụ 43,5%.

4. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội: 41.000 tỷ đồng, tăng 8% so ước thực hiện năm 2019.

5. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 340 nghìn tấn, tăng 2,78% so ước thực hiện năm 2019.

6. Giá trị sản xuất trên 01 ha đất canh tác đạt 80 triệu đồng, tăng 6,5% so ước thực hiện năm 2019.

7. Xây dựng các xã đạt chuẩn Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới lũy kế hết 2020 đạt 55 xã, bằng 38,5% tổng số xã trên địa bàn.

8. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá SS 2010) đạt 36.180 tỷ đồng, tăng 10% so ước thực hiện năm 2019.

9. Tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn 4.600 triệu USD, tăng 24,3% so ước thực hiện năm 2019.

10. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ: 28.800 tỷ đồng, tăng 12,9 % so với năm 2019.

11. Tổng lượng khách du lịch: 5.500 nghìn lượt khách, tăng 7,8% so với ước thực hiện năm 2019.

12. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 10.300 tỷ đồng, tăng 14,5% so dự toán HĐND tỉnh giao năm 2019.

Các chỉ tiêu xã hội: 8 chỉ tiêu

13. Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia: 62,5%.

14. Tạo việc làm mới trong năm: 13.000 lao động.

15. Tỷ lệ lao động qua đào tạo 65%, trong đó qua đào tạo nghề 55%.

16. Tỷ lệ giảm nghèo trong năm 3%.

17. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,2%.

18. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng dưới 18%.

19. Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 99%.

20. Tỷ lệ hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá đạt 83%; Tỷ lệ thôn, bản, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hoá đạt 75%; Tỷ lệ cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá đạt 95%; Tỷ lệ doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá đạt 80%.

Về môi trường: 03 chỉ tiêu

21. Tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 56%, tăng 0,5% so với năm 2019.

22. Tỷ lệ dân cư thành thị được sử dụng nước sạch đạt 99%, Tỷ lệ hộ nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 95%.

23. Tỷ lệ các xã được thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt đạt 81%; Tỷ lệ lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị phát sinh được thu gom và xử lý đạt 95%;

Về phát triển chính quyền điện tử: 01 chỉ tiêu

24. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh đạt 20%; Tỷ lệ tích hợp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh với Cổng Dịch vụ công quốc gia đạt 30%; Tỷ lệ dịch vụ công mức độ 3, 4 đạt 41%; trong đó dịch vụ công mức độ 4 đạt 30%.

Về an ninh quốc phòng: 02 chỉ tiêu

25. Tỷ lệ vụ án được điều tra, khám phá đạt trên 75%.

26. Tỷ lệ các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng được điều tra, khám phá đạt trên 90%./.

CTTĐT
 • GIỚI THIỆU LÀO CAI
  (20/07/2023)
 • XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  (20/07/2023)
 • PS Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai năm 2022
  (22/12/2022)
 • PS XÃ NGHÈO NỖ LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  (15/12/2022)
 • PS Duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới
  (20/11/2022)
1 2 3 
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online:135
 • Hôm nay:460
 • Trong tuần:128,764
 • Tất cả:78,416,632
bạc nhớ giải 7 Sơ đồ trang web