đánh bài online

banner

Hiện nay, tỉnh đang xây dựng một số Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh, Cổng TTĐT Lào Cai xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoXEM CHI TIẾTTẬP TIN
109
Ngày bắt đầu:07/12/2023
Ngày kết thúc:27/01/2024
Lượt xem:215
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOXEM CHI TIẾTTẬP TIN
1Số:...
Ngày bắt đầu:24/11/2023
Ngày kết thúc:30/11/2023
Lượt xem:404
2Số:...
Ngày bắt đầu:15/10/2023
Ngày kết thúc:15/11/2023
Lượt xem:806
308
Ngày bắt đầu:05/10/2023
Ngày kết thúc:05/11/2023
Lượt xem:535
409
Ngày bắt đầu:04/10/2023
Ngày kết thúc:04/11/2023
Lượt xem:17883
5Số: /2023/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:15/09/2023
Ngày kết thúc:15/10/2023
Lượt xem:458
607
Ngày bắt đầu:29/08/2023
Ngày kết thúc:30/09/2023
Lượt xem:8630
706
Ngày bắt đầu:03/08/2023
Ngày kết thúc:12/08/2023
Lượt xem:1493
811
Ngày bắt đầu:28/06/2023
Ngày kết thúc:27/07/2023
Lượt xem:763
910
Ngày bắt đầu:23/06/2023
Ngày kết thúc:20/07/2023
Lượt xem:690
1012
Ngày bắt đầu:14/06/2023
Ngày kết thúc:14/07/2023
Lượt xem:24587
11/TTr-SDL
Ngày bắt đầu:26/06/2023
Ngày kết thúc:10/07/2023
Lượt xem:764
129
Ngày bắt đầu:17/05/2023
Ngày kết thúc:16/06/2023
Lượt xem:8292
13DT09
Ngày bắt đầu:24/04/2023
Ngày kết thúc:25/05/2023
Lượt xem:603
14Số: /2023/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu:20/04/2023
Ngày kết thúc:20/05/2023
Lượt xem:748
1503
Ngày bắt đầu:03/01/2023
Ngày kết thúc:15/03/2023
Lượt xem:978
1601
Ngày bắt đầu:01/02/2023
Ngày kết thúc:01/03/2023
Lượt xem:815
1707
Ngày bắt đầu:27/12/2022
Ngày kết thúc:27/01/2023
Lượt xem:945
1802
Ngày bắt đầu:28/12/2022
Ngày kết thúc:15/01/2023
Lượt xem:743
19
Ngày bắt đầu:04/10/2022
Ngày kết thúc:20/10/2022
Lượt xem:629
20
Ngày bắt đầu:04/10/2022
Ngày kết thúc:20/10/2022
Lượt xem:510
21DT08
Ngày bắt đầu:15/09/2022
Ngày kết thúc:15/10/2022
Lượt xem:736
22DT08
Ngày bắt đầu:15/09/2022
Ngày kết thúc:15/10/2022
Lượt xem:941
23Số: /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:12/09/2022
Ngày kết thúc:19/09/2022
Lượt xem:838
24Số: /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:12/09/2022
Ngày kết thúc:19/09/2022
Lượt xem:754
2506
Ngày bắt đầu:08/08/2022
Ngày kết thúc:18/08/2022
Lượt xem:833
2606
Ngày bắt đầu:08/08/2022
Ngày kết thúc:18/08/2022
Lượt xem:603
27Số: /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:15/07/2022
Ngày kết thúc:15/08/2022
Lượt xem:818
28Số: /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:15/07/2022
Ngày kết thúc:15/08/2022
Lượt xem:739
29/2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:09/06/2022
Ngày kết thúc:20/06/2022
Lượt xem:1086
30Số: /2022/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu:08/03/2022
Ngày kết thúc:20/03/2022
Lượt xem:785
3104
Ngày bắt đầu:29/12/2021
Ngày kết thúc:29/01/2022
Lượt xem:1190
32Số: /2021/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:20/10/2021
Ngày kết thúc:20/11/2021
Lượt xem:845
33Số: /TTr-VPUBND
Ngày bắt đầu:20/10/2021
Ngày kết thúc:20/11/2021
Lượt xem:883
34DT4
Ngày bắt đầu:05/10/2021
Ngày kết thúc:05/11/2021
Lượt xem:883
35Số: /2021/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu:05/10/2021
Ngày kết thúc:17/10/2021
Lượt xem:837
36Số: /TTr-UBND
Ngày bắt đầu:16/09/2021
Ngày kết thúc:24/09/2021
Lượt xem:1253
37Số: …/20…/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu:06/08/2021
Ngày kết thúc:06/09/2021
Lượt xem:965
38/2021/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:02/07/2021
Ngày kết thúc:09/07/2021
Lượt xem:1105
39/2021/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:21/05/2021
Ngày kết thúc:21/06/2021
Lượt xem:1070
4003
Ngày bắt đầu:27/05/2021
Ngày kết thúc:07/06/2021
Lượt xem:1066
41
Ngày bắt đầu:07/05/2021
Ngày kết thúc:20/05/2021
Lượt xem:773
42Dự thảo Quyết định
Ngày bắt đầu:22/03/2021
Ngày kết thúc:26/03/2021
Lượt xem:817
43
Ngày bắt đầu:25/02/2021
Ngày kết thúc:26/03/2021
Lượt xem:848
44Số: /BC-UBND
Ngày bắt đầu:03/02/2021
Ngày kết thúc:08/02/2021
Lượt xem:1221
45NGHỊ QUYẾT
Ngày bắt đầu:12/10/2020
Ngày kết thúc:12/12/2020
Lượt xem:1040
46
Ngày bắt đầu:23/11/2020
Ngày kết thúc:27/11/2020
Lượt xem:899
47Số: /2020/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu:07/10/2020
Ngày kết thúc:07/11/2020
Lượt xem:946
48Số: /2020/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:22/09/2020
Ngày kết thúc:22/10/2020
Lượt xem:977
49NNUT
Ngày bắt đầu:25/08/2020
Ngày kết thúc:15/09/2020
Lượt xem:1075
50Số: /2020/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:08/07/2020
Ngày kết thúc:25/07/2020
Lượt xem:1069
12
Thống kê truy cập
  • Đang online:88
  • Hôm nay:20,595
  • Trong tuần:44,728
  • Tất cả:78,510,449
đánh bài online Sơ đồ trang web