giải c1 là gì

Quy định Chính sách hỗ trợ tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các đơn vị kinh tế tư nhân và chi bộ thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2023-2030

Quy định chính sách hỗ trợ tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các đơn vị kinh tế tư nhân và chi bộ thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2023-2030
Tập tin tải về:
dtnqhtrcb.docx
Danh sách các ý kiến góp ý
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoXEM CHI TIẾTTẬP TIN
109
Ngày bắt đầu:07/12/2023
Ngày kết thúc:27/01/2024
Lượt xem:4254
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOXEM CHI TIẾTTẬP TIN
1Số:...
Ngày bắt đầu:24/11/2023
Ngày kết thúc:30/11/2023
Lượt xem:418
2Số:...
Ngày bắt đầu:15/10/2023
Ngày kết thúc:15/11/2023
Lượt xem:820
308
Ngày bắt đầu:05/10/2023
Ngày kết thúc:05/11/2023
Lượt xem:542
409
Ngày bắt đầu:04/10/2023
Ngày kết thúc:04/11/2023
Lượt xem:17895
5Số: /2023/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:15/09/2023
Ngày kết thúc:15/10/2023
Lượt xem:462
607
Ngày bắt đầu:29/08/2023
Ngày kết thúc:30/09/2023
Lượt xem:8633
706
Ngày bắt đầu:03/08/2023
Ngày kết thúc:12/08/2023
Lượt xem:1498
811
Ngày bắt đầu:28/06/2023
Ngày kết thúc:27/07/2023
Lượt xem:766
910
Ngày bắt đầu:23/06/2023
Ngày kết thúc:20/07/2023
Lượt xem:697
1012
Ngày bắt đầu:14/06/2023
Ngày kết thúc:14/07/2023
Lượt xem:24590
11/TTr-SDL
Ngày bắt đầu:26/06/2023
Ngày kết thúc:10/07/2023
Lượt xem:767
129
Ngày bắt đầu:17/05/2023
Ngày kết thúc:16/06/2023
Lượt xem:8299
13DT09
Ngày bắt đầu:24/04/2023
Ngày kết thúc:25/05/2023
Lượt xem:606
14Số: /2023/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu:20/04/2023
Ngày kết thúc:20/05/2023
Lượt xem:751
1503
Ngày bắt đầu:03/01/2023
Ngày kết thúc:15/03/2023
Lượt xem:981
1601
Ngày bắt đầu:01/02/2023
Ngày kết thúc:01/03/2023
Lượt xem:817
1707
Ngày bắt đầu:27/12/2022
Ngày kết thúc:27/01/2023
Lượt xem:952
1802
Ngày bắt đầu:28/12/2022
Ngày kết thúc:15/01/2023
Lượt xem:745
19
Ngày bắt đầu:04/10/2022
Ngày kết thúc:20/10/2022
Lượt xem:631
20
Ngày bắt đầu:04/10/2022
Ngày kết thúc:20/10/2022
Lượt xem:516
21DT08
Ngày bắt đầu:15/09/2022
Ngày kết thúc:15/10/2022
Lượt xem:739
22DT08
Ngày bắt đầu:15/09/2022
Ngày kết thúc:15/10/2022
Lượt xem:944
23Số: /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:12/09/2022
Ngày kết thúc:19/09/2022
Lượt xem:842
24Số: /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:12/09/2022
Ngày kết thúc:19/09/2022
Lượt xem:759
2506
Ngày bắt đầu:08/08/2022
Ngày kết thúc:18/08/2022
Lượt xem:835
2606
Ngày bắt đầu:08/08/2022
Ngày kết thúc:18/08/2022
Lượt xem:608
27Số: /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:15/07/2022
Ngày kết thúc:15/08/2022
Lượt xem:820
28Số: /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:15/07/2022
Ngày kết thúc:15/08/2022
Lượt xem:745
29/2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:09/06/2022
Ngày kết thúc:20/06/2022
Lượt xem:1092
30Số: /2022/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu:08/03/2022
Ngày kết thúc:20/03/2022
Lượt xem:787
3104
Ngày bắt đầu:29/12/2021
Ngày kết thúc:29/01/2022
Lượt xem:1193
32Số: /2021/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:20/10/2021
Ngày kết thúc:20/11/2021
Lượt xem:847
33Số: /TTr-VPUBND
Ngày bắt đầu:20/10/2021
Ngày kết thúc:20/11/2021
Lượt xem:886
34DT4
Ngày bắt đầu:05/10/2021
Ngày kết thúc:05/11/2021
Lượt xem:885
35Số: /2021/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu:05/10/2021
Ngày kết thúc:17/10/2021
Lượt xem:838
36Số: /TTr-UBND
Ngày bắt đầu:16/09/2021
Ngày kết thúc:24/09/2021
Lượt xem:1258
37Số: …/20…/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu:06/08/2021
Ngày kết thúc:06/09/2021
Lượt xem:966
38/2021/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:02/07/2021
Ngày kết thúc:09/07/2021
Lượt xem:1106
39/2021/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:21/05/2021
Ngày kết thúc:21/06/2021
Lượt xem:1075
4003
Ngày bắt đầu:27/05/2021
Ngày kết thúc:07/06/2021
Lượt xem:1069
41
Ngày bắt đầu:07/05/2021
Ngày kết thúc:20/05/2021
Lượt xem:775
42Dự thảo Quyết định
Ngày bắt đầu:22/03/2021
Ngày kết thúc:26/03/2021
Lượt xem:820
43
Ngày bắt đầu:25/02/2021
Ngày kết thúc:26/03/2021
Lượt xem:850
44Số: /BC-UBND
Ngày bắt đầu:03/02/2021
Ngày kết thúc:08/02/2021
Lượt xem:1225
45NGHỊ QUYẾT
Ngày bắt đầu:12/10/2020
Ngày kết thúc:12/12/2020
Lượt xem:1042
46
Ngày bắt đầu:23/11/2020
Ngày kết thúc:27/11/2020
Lượt xem:902
47Số: /2020/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu:07/10/2020
Ngày kết thúc:07/11/2020
Lượt xem:950
48Số: /2020/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:22/09/2020
Ngày kết thúc:22/10/2020
Lượt xem:980
49NNUT
Ngày bắt đầu:25/08/2020
Ngày kết thúc:15/09/2020
Lượt xem:1079
50Số: /2020/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:08/07/2020
Ngày kết thúc:25/07/2020
Lượt xem:1074
12
Thống kê truy cập
  • Đang online:114
  • Hôm nay:13,367
  • Trong tuần:87,753
  • Tất cả:78,553,474
giải c1 là gì Sơ đồ trang web