soôclive

Dự thảo Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Danh sách các ý kiến góp ý
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoXEM CHI TIẾTTẬP TIN
Không có bản ghi nào
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOXEM CHI TIẾTTẬP TIN
109
Ngày bắt đầu:07/12/2023
Ngày kết thúc:27/01/2024
Lượt xem:12518
2Số:...
Ngày bắt đầu:24/11/2023
Ngày kết thúc:30/11/2023
Lượt xem:862
3Số:...
Ngày bắt đầu:15/10/2023
Ngày kết thúc:15/11/2023
Lượt xem:1261
408
Ngày bắt đầu:05/10/2023
Ngày kết thúc:05/11/2023
Lượt xem:898
509
Ngày bắt đầu:04/10/2023
Ngày kết thúc:04/11/2023
Lượt xem:18307
6Số: /2023/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:15/09/2023
Ngày kết thúc:15/10/2023
Lượt xem:647
707
Ngày bắt đầu:29/08/2023
Ngày kết thúc:30/09/2023
Lượt xem:8831
806
Ngày bắt đầu:03/08/2023
Ngày kết thúc:12/08/2023
Lượt xem:1682
911
Ngày bắt đầu:28/06/2023
Ngày kết thúc:27/07/2023
Lượt xem:946
1010
Ngày bắt đầu:23/06/2023
Ngày kết thúc:20/07/2023
Lượt xem:893
1112
Ngày bắt đầu:14/06/2023
Ngày kết thúc:14/07/2023
Lượt xem:24766
12/TTr-SDL
Ngày bắt đầu:26/06/2023
Ngày kết thúc:10/07/2023
Lượt xem:950
139
Ngày bắt đầu:17/05/2023
Ngày kết thúc:16/06/2023
Lượt xem:8552
14DT09
Ngày bắt đầu:24/04/2023
Ngày kết thúc:25/05/2023
Lượt xem:752
15Số: /2023/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu:20/04/2023
Ngày kết thúc:20/05/2023
Lượt xem:932
1603
Ngày bắt đầu:03/01/2023
Ngày kết thúc:15/03/2023
Lượt xem:1178
1701
Ngày bắt đầu:01/02/2023
Ngày kết thúc:01/03/2023
Lượt xem:965
1807
Ngày bắt đầu:27/12/2022
Ngày kết thúc:27/01/2023
Lượt xem:1218
1902
Ngày bắt đầu:28/12/2022
Ngày kết thúc:15/01/2023
Lượt xem:897
20
Ngày bắt đầu:04/10/2022
Ngày kết thúc:20/10/2022
Lượt xem:735
21
Ngày bắt đầu:04/10/2022
Ngày kết thúc:20/10/2022
Lượt xem:728
22DT08
Ngày bắt đầu:15/09/2022
Ngày kết thúc:15/10/2022
Lượt xem:947
23DT08
Ngày bắt đầu:15/09/2022
Ngày kết thúc:15/10/2022
Lượt xem:1193
24Số: /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:12/09/2022
Ngày kết thúc:19/09/2022
Lượt xem:1058
25Số: /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:12/09/2022
Ngày kết thúc:19/09/2022
Lượt xem:968
2606
Ngày bắt đầu:08/08/2022
Ngày kết thúc:18/08/2022
Lượt xem:981
2706
Ngày bắt đầu:08/08/2022
Ngày kết thúc:18/08/2022
Lượt xem:783
28Số: /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:15/07/2022
Ngày kết thúc:15/08/2022
Lượt xem:969
29Số: /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:15/07/2022
Ngày kết thúc:15/08/2022
Lượt xem:935
30/2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:09/06/2022
Ngày kết thúc:20/06/2022
Lượt xem:1364
31Số: /2022/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu:08/03/2022
Ngày kết thúc:20/03/2022
Lượt xem:899
3204
Ngày bắt đầu:29/12/2021
Ngày kết thúc:29/01/2022
Lượt xem:1450
33Số: /2021/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:20/10/2021
Ngày kết thúc:20/11/2021
Lượt xem:997
34Số: /TTr-VPUBND
Ngày bắt đầu:20/10/2021
Ngày kết thúc:20/11/2021
Lượt xem:1050
35DT4
Ngày bắt đầu:05/10/2021
Ngày kết thúc:05/11/2021
Lượt xem:1050
36Số: /2021/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu:05/10/2021
Ngày kết thúc:17/10/2021
Lượt xem:1013
37Số: /TTr-UBND
Ngày bắt đầu:16/09/2021
Ngày kết thúc:24/09/2021
Lượt xem:1474
38Số: …/20…/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu:06/08/2021
Ngày kết thúc:06/09/2021
Lượt xem:1088
39/2021/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:02/07/2021
Ngày kết thúc:09/07/2021
Lượt xem:1195
40/2021/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:21/05/2021
Ngày kết thúc:21/06/2021
Lượt xem:1293
4103
Ngày bắt đầu:27/05/2021
Ngày kết thúc:07/06/2021
Lượt xem:1388
42
Ngày bắt đầu:07/05/2021
Ngày kết thúc:20/05/2021
Lượt xem:1008
43Dự thảo Quyết định
Ngày bắt đầu:22/03/2021
Ngày kết thúc:26/03/2021
Lượt xem:969
44
Ngày bắt đầu:25/02/2021
Ngày kết thúc:26/03/2021
Lượt xem:1039
45Số: /BC-UBND
Ngày bắt đầu:03/02/2021
Ngày kết thúc:08/02/2021
Lượt xem:1498
46NGHỊ QUYẾT
Ngày bắt đầu:12/10/2020
Ngày kết thúc:12/12/2020
Lượt xem:1269
47
Ngày bắt đầu:23/11/2020
Ngày kết thúc:27/11/2020
Lượt xem:1085
48Số: /2020/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu:07/10/2020
Ngày kết thúc:07/11/2020
Lượt xem:1202
49Số: /2020/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:22/09/2020
Ngày kết thúc:22/10/2020
Lượt xem:1151
50NNUT
Ngày bắt đầu:25/08/2020
Ngày kết thúc:15/09/2020
Lượt xem:1322
12
Thống kê truy cập
  • Đang online:1
  • Hôm nay:1
  • Trong tuần:1
  • Tất cả:1
soôclive Sơ đồ trang web