cách tính lô đề

QUYẾT ĐỊNH Quy định giá nước sạch sinh hoạt khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Danh sách các ý kiến góp ý
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoXEM CHI TIẾTTẬP TIN
Không có bản ghi nào
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOXEM CHI TIẾTTẬP TIN
109
Ngày bắt đầu:07/12/2023
Ngày kết thúc:27/01/2024
Lượt xem:12318
2Số:...
Ngày bắt đầu:24/11/2023
Ngày kết thúc:30/11/2023
Lượt xem:608
3Số:...
Ngày bắt đầu:15/10/2023
Ngày kết thúc:15/11/2023
Lượt xem:1012
408
Ngày bắt đầu:05/10/2023
Ngày kết thúc:05/11/2023
Lượt xem:664
509
Ngày bắt đầu:04/10/2023
Ngày kết thúc:04/11/2023
Lượt xem:18031
6Số: /2023/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:15/09/2023
Ngày kết thúc:15/10/2023
Lượt xem:551
707
Ngày bắt đầu:29/08/2023
Ngày kết thúc:30/09/2023
Lượt xem:8714
806
Ngày bắt đầu:03/08/2023
Ngày kết thúc:12/08/2023
Lượt xem:1572
911
Ngày bắt đầu:28/06/2023
Ngày kết thúc:27/07/2023
Lượt xem:831
1010
Ngày bắt đầu:23/06/2023
Ngày kết thúc:20/07/2023
Lượt xem:776
1112
Ngày bắt đầu:14/06/2023
Ngày kết thúc:14/07/2023
Lượt xem:24663
12/TTr-SDL
Ngày bắt đầu:26/06/2023
Ngày kết thúc:10/07/2023
Lượt xem:845
139
Ngày bắt đầu:17/05/2023
Ngày kết thúc:16/06/2023
Lượt xem:8410
14DT09
Ngày bắt đầu:24/04/2023
Ngày kết thúc:25/05/2023
Lượt xem:673
15Số: /2023/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu:20/04/2023
Ngày kết thúc:20/05/2023
Lượt xem:837
1603
Ngày bắt đầu:03/01/2023
Ngày kết thúc:15/03/2023
Lượt xem:1068
1701
Ngày bắt đầu:01/02/2023
Ngày kết thúc:01/03/2023
Lượt xem:882
1807
Ngày bắt đầu:27/12/2022
Ngày kết thúc:27/01/2023
Lượt xem:1061
1902
Ngày bắt đầu:28/12/2022
Ngày kết thúc:15/01/2023
Lượt xem:818
20
Ngày bắt đầu:04/10/2022
Ngày kết thúc:20/10/2022
Lượt xem:689
21
Ngày bắt đầu:04/10/2022
Ngày kết thúc:20/10/2022
Lượt xem:611
22DT08
Ngày bắt đầu:15/09/2022
Ngày kết thúc:15/10/2022
Lượt xem:821
23DT08
Ngày bắt đầu:15/09/2022
Ngày kết thúc:15/10/2022
Lượt xem:1042
24Số: /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:12/09/2022
Ngày kết thúc:19/09/2022
Lượt xem:927
25Số: /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:12/09/2022
Ngày kết thúc:19/09/2022
Lượt xem:853
2606
Ngày bắt đầu:08/08/2022
Ngày kết thúc:18/08/2022
Lượt xem:886
2706
Ngày bắt đầu:08/08/2022
Ngày kết thúc:18/08/2022
Lượt xem:686
28Số: /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:15/07/2022
Ngày kết thúc:15/08/2022
Lượt xem:879
29Số: /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:15/07/2022
Ngày kết thúc:15/08/2022
Lượt xem:819
30/2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:09/06/2022
Ngày kết thúc:20/06/2022
Lượt xem:1213
31Số: /2022/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu:08/03/2022
Ngày kết thúc:20/03/2022
Lượt xem:838
3204
Ngày bắt đầu:29/12/2021
Ngày kết thúc:29/01/2022
Lượt xem:1283
33Số: /2021/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:20/10/2021
Ngày kết thúc:20/11/2021
Lượt xem:902
34Số: /TTr-VPUBND
Ngày bắt đầu:20/10/2021
Ngày kết thúc:20/11/2021
Lượt xem:955
35DT4
Ngày bắt đầu:05/10/2021
Ngày kết thúc:05/11/2021
Lượt xem:957
36Số: /2021/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu:05/10/2021
Ngày kết thúc:17/10/2021
Lượt xem:913
37Số: /TTr-UBND
Ngày bắt đầu:16/09/2021
Ngày kết thúc:24/09/2021
Lượt xem:1341
38Số: …/20…/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu:06/08/2021
Ngày kết thúc:06/09/2021
Lượt xem:1018
39/2021/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:02/07/2021
Ngày kết thúc:09/07/2021
Lượt xem:1140
40/2021/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:21/05/2021
Ngày kết thúc:21/06/2021
Lượt xem:1163
4103
Ngày bắt đầu:27/05/2021
Ngày kết thúc:07/06/2021
Lượt xem:1220
42
Ngày bắt đầu:07/05/2021
Ngày kết thúc:20/05/2021
Lượt xem:879
43Dự thảo Quyết định
Ngày bắt đầu:22/03/2021
Ngày kết thúc:26/03/2021
Lượt xem:879
44
Ngày bắt đầu:25/02/2021
Ngày kết thúc:26/03/2021
Lượt xem:938
45Số: /BC-UBND
Ngày bắt đầu:03/02/2021
Ngày kết thúc:08/02/2021
Lượt xem:1351
46NGHỊ QUYẾT
Ngày bắt đầu:12/10/2020
Ngày kết thúc:12/12/2020
Lượt xem:1139
47
Ngày bắt đầu:23/11/2020
Ngày kết thúc:27/11/2020
Lượt xem:986
48Số: /2020/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu:07/10/2020
Ngày kết thúc:07/11/2020
Lượt xem:1068
49Số: /2020/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:22/09/2020
Ngày kết thúc:22/10/2020
Lượt xem:1053
50NNUT
Ngày bắt đầu:25/08/2020
Ngày kết thúc:15/09/2020
Lượt xem:1181
12
Thống kê truy cập
  • Đang online:58
  • Hôm nay:1,739
  • Trong tuần:138,515
  • Tất cả:79,166,721
cách tính lô đề Sơ đồ trang web