số đề online

Dự thảo Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Danh sách các ý kiến góp ý
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoXEM CHI TIẾTTẬP TIN
Không có bản ghi nào
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOXEM CHI TIẾTTẬP TIN
109
Ngày bắt đầu:07/12/2023
Ngày kết thúc:27/01/2024
Lượt xem:12376
2Số:...
Ngày bắt đầu:24/11/2023
Ngày kết thúc:30/11/2023
Lượt xem:661
3Số:...
Ngày bắt đầu:15/10/2023
Ngày kết thúc:15/11/2023
Lượt xem:1074
408
Ngày bắt đầu:05/10/2023
Ngày kết thúc:05/11/2023
Lượt xem:724
509
Ngày bắt đầu:04/10/2023
Ngày kết thúc:04/11/2023
Lượt xem:18091
6Số: /2023/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:15/09/2023
Ngày kết thúc:15/10/2023
Lượt xem:590
707
Ngày bắt đầu:29/08/2023
Ngày kết thúc:30/09/2023
Lượt xem:8764
806
Ngày bắt đầu:03/08/2023
Ngày kết thúc:12/08/2023
Lượt xem:1614
911
Ngày bắt đầu:28/06/2023
Ngày kết thúc:27/07/2023
Lượt xem:875
1010
Ngày bắt đầu:23/06/2023
Ngày kết thúc:20/07/2023
Lượt xem:821
1112
Ngày bắt đầu:14/06/2023
Ngày kết thúc:14/07/2023
Lượt xem:24699
12/TTr-SDL
Ngày bắt đầu:26/06/2023
Ngày kết thúc:10/07/2023
Lượt xem:885
139
Ngày bắt đầu:17/05/2023
Ngày kết thúc:16/06/2023
Lượt xem:8457
14DT09
Ngày bắt đầu:24/04/2023
Ngày kết thúc:25/05/2023
Lượt xem:699
15Số: /2023/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu:20/04/2023
Ngày kết thúc:20/05/2023
Lượt xem:870
1603
Ngày bắt đầu:03/01/2023
Ngày kết thúc:15/03/2023
Lượt xem:1105
1701
Ngày bắt đầu:01/02/2023
Ngày kết thúc:01/03/2023
Lượt xem:910
1807
Ngày bắt đầu:27/12/2022
Ngày kết thúc:27/01/2023
Lượt xem:1119
1902
Ngày bắt đầu:28/12/2022
Ngày kết thúc:15/01/2023
Lượt xem:848
20
Ngày bắt đầu:04/10/2022
Ngày kết thúc:20/10/2022
Lượt xem:710
21
Ngày bắt đầu:04/10/2022
Ngày kết thúc:20/10/2022
Lượt xem:655
22DT08
Ngày bắt đầu:15/09/2022
Ngày kết thúc:15/10/2022
Lượt xem:871
23DT08
Ngày bắt đầu:15/09/2022
Ngày kết thúc:15/10/2022
Lượt xem:1092
24Số: /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:12/09/2022
Ngày kết thúc:19/09/2022
Lượt xem:971
25Số: /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:12/09/2022
Ngày kết thúc:19/09/2022
Lượt xem:898
2606
Ngày bắt đầu:08/08/2022
Ngày kết thúc:18/08/2022
Lượt xem:921
2706
Ngày bắt đầu:08/08/2022
Ngày kết thúc:18/08/2022
Lượt xem:723
28Số: /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:15/07/2022
Ngày kết thúc:15/08/2022
Lượt xem:918
29Số: /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:15/07/2022
Ngày kết thúc:15/08/2022
Lượt xem:855
30/2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:09/06/2022
Ngày kết thúc:20/06/2022
Lượt xem:1270
31Số: /2022/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu:08/03/2022
Ngày kết thúc:20/03/2022
Lượt xem:861
3204
Ngày bắt đầu:29/12/2021
Ngày kết thúc:29/01/2022
Lượt xem:1332
33Số: /2021/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:20/10/2021
Ngày kết thúc:20/11/2021
Lượt xem:939
34Số: /TTr-VPUBND
Ngày bắt đầu:20/10/2021
Ngày kết thúc:20/11/2021
Lượt xem:983
35DT4
Ngày bắt đầu:05/10/2021
Ngày kết thúc:05/11/2021
Lượt xem:993
36Số: /2021/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu:05/10/2021
Ngày kết thúc:17/10/2021
Lượt xem:955
37Số: /TTr-UBND
Ngày bắt đầu:16/09/2021
Ngày kết thúc:24/09/2021
Lượt xem:1388
38Số: …/20…/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu:06/08/2021
Ngày kết thúc:06/09/2021
Lượt xem:1042
39/2021/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:02/07/2021
Ngày kết thúc:09/07/2021
Lượt xem:1159
40/2021/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:21/05/2021
Ngày kết thúc:21/06/2021
Lượt xem:1207
4103
Ngày bắt đầu:27/05/2021
Ngày kết thúc:07/06/2021
Lượt xem:1291
42
Ngày bắt đầu:07/05/2021
Ngày kết thúc:20/05/2021
Lượt xem:928
43Dự thảo Quyết định
Ngày bắt đầu:22/03/2021
Ngày kết thúc:26/03/2021
Lượt xem:916
44
Ngày bắt đầu:25/02/2021
Ngày kết thúc:26/03/2021
Lượt xem:975
45Số: /BC-UBND
Ngày bắt đầu:03/02/2021
Ngày kết thúc:08/02/2021
Lượt xem:1414
46NGHỊ QUYẾT
Ngày bắt đầu:12/10/2020
Ngày kết thúc:12/12/2020
Lượt xem:1192
47
Ngày bắt đầu:23/11/2020
Ngày kết thúc:27/11/2020
Lượt xem:1026
48Số: /2020/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu:07/10/2020
Ngày kết thúc:07/11/2020
Lượt xem:1121
49Số: /2020/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:22/09/2020
Ngày kết thúc:22/10/2020
Lượt xem:1093
50NNUT
Ngày bắt đầu:25/08/2020
Ngày kết thúc:15/09/2020
Lượt xem:1231
12
Thống kê truy cập
  • Đang online:213
  • Hôm nay:787
  • Trong tuần:43,036
  • Tất cả:79,407,848
số đề online Sơ đồ trang web