fb88 thể thao

Dự thảo “Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định về đặt hàng quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lào Cai”.

Dự thảo “Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định về đặt hàng quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lào Cai”.
Danh sách các ý kiến góp ý
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoXEM CHI TIẾTTẬP TIN
Không có bản ghi nào
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOXEM CHI TIẾTTẬP TIN
109
Ngày bắt đầu:07/12/2023
Ngày kết thúc:27/01/2024
Lượt xem:12278
2Số:...
Ngày bắt đầu:24/11/2023
Ngày kết thúc:30/11/2023
Lượt xem:582
3Số:...
Ngày bắt đầu:15/10/2023
Ngày kết thúc:15/11/2023
Lượt xem:987
408
Ngày bắt đầu:05/10/2023
Ngày kết thúc:05/11/2023
Lượt xem:631
509
Ngày bắt đầu:04/10/2023
Ngày kết thúc:04/11/2023
Lượt xem:17987
6Số: /2023/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:15/09/2023
Ngày kết thúc:15/10/2023
Lượt xem:521
707
Ngày bắt đầu:29/08/2023
Ngày kết thúc:30/09/2023
Lượt xem:8676
806
Ngày bắt đầu:03/08/2023
Ngày kết thúc:12/08/2023
Lượt xem:1548
911
Ngày bắt đầu:28/06/2023
Ngày kết thúc:27/07/2023
Lượt xem:807
1010
Ngày bắt đầu:23/06/2023
Ngày kết thúc:20/07/2023
Lượt xem:756
1112
Ngày bắt đầu:14/06/2023
Ngày kết thúc:14/07/2023
Lượt xem:24638
12/TTr-SDL
Ngày bắt đầu:26/06/2023
Ngày kết thúc:10/07/2023
Lượt xem:811
139
Ngày bắt đầu:17/05/2023
Ngày kết thúc:16/06/2023
Lượt xem:8385
14DT09
Ngày bắt đầu:24/04/2023
Ngày kết thúc:25/05/2023
Lượt xem:658
15Số: /2023/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu:20/04/2023
Ngày kết thúc:20/05/2023
Lượt xem:809
1603
Ngày bắt đầu:03/01/2023
Ngày kết thúc:15/03/2023
Lượt xem:1042
1701
Ngày bắt đầu:01/02/2023
Ngày kết thúc:01/03/2023
Lượt xem:848
1807
Ngày bắt đầu:27/12/2022
Ngày kết thúc:27/01/2023
Lượt xem:1013
1902
Ngày bắt đầu:28/12/2022
Ngày kết thúc:15/01/2023
Lượt xem:802
20
Ngày bắt đầu:04/10/2022
Ngày kết thúc:20/10/2022
Lượt xem:659
21
Ngày bắt đầu:04/10/2022
Ngày kết thúc:20/10/2022
Lượt xem:567
22DT08
Ngày bắt đầu:15/09/2022
Ngày kết thúc:15/10/2022
Lượt xem:796
23DT08
Ngày bắt đầu:15/09/2022
Ngày kết thúc:15/10/2022
Lượt xem:1013
24Số: /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:12/09/2022
Ngày kết thúc:19/09/2022
Lượt xem:888
25Số: /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:12/09/2022
Ngày kết thúc:19/09/2022
Lượt xem:813
2606
Ngày bắt đầu:08/08/2022
Ngày kết thúc:18/08/2022
Lượt xem:858
2706
Ngày bắt đầu:08/08/2022
Ngày kết thúc:18/08/2022
Lượt xem:650
28Số: /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:15/07/2022
Ngày kết thúc:15/08/2022
Lượt xem:862
29Số: /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:15/07/2022
Ngày kết thúc:15/08/2022
Lượt xem:796
30/2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:09/06/2022
Ngày kết thúc:20/06/2022
Lượt xem:1165
31Số: /2022/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu:08/03/2022
Ngày kết thúc:20/03/2022
Lượt xem:810
3204
Ngày bắt đầu:29/12/2021
Ngày kết thúc:29/01/2022
Lượt xem:1241
33Số: /2021/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:20/10/2021
Ngày kết thúc:20/11/2021
Lượt xem:871
34Số: /TTr-VPUBND
Ngày bắt đầu:20/10/2021
Ngày kết thúc:20/11/2021
Lượt xem:929
35DT4
Ngày bắt đầu:05/10/2021
Ngày kết thúc:05/11/2021
Lượt xem:923
36Số: /2021/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu:05/10/2021
Ngày kết thúc:17/10/2021
Lượt xem:879
37Số: /TTr-UBND
Ngày bắt đầu:16/09/2021
Ngày kết thúc:24/09/2021
Lượt xem:1313
38Số: …/20…/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu:06/08/2021
Ngày kết thúc:06/09/2021
Lượt xem:989
39/2021/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:02/07/2021
Ngày kết thúc:09/07/2021
Lượt xem:1130
40/2021/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:21/05/2021
Ngày kết thúc:21/06/2021
Lượt xem:1138
4103
Ngày bắt đầu:27/05/2021
Ngày kết thúc:07/06/2021
Lượt xem:1162
42
Ngày bắt đầu:07/05/2021
Ngày kết thúc:20/05/2021
Lượt xem:840
43Dự thảo Quyết định
Ngày bắt đầu:22/03/2021
Ngày kết thúc:26/03/2021
Lượt xem:862
44
Ngày bắt đầu:25/02/2021
Ngày kết thúc:26/03/2021
Lượt xem:900
45Số: /BC-UBND
Ngày bắt đầu:03/02/2021
Ngày kết thúc:08/02/2021
Lượt xem:1310
46NGHỊ QUYẾT
Ngày bắt đầu:12/10/2020
Ngày kết thúc:12/12/2020
Lượt xem:1113
47
Ngày bắt đầu:23/11/2020
Ngày kết thúc:27/11/2020
Lượt xem:963
48Số: /2020/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu:07/10/2020
Ngày kết thúc:07/11/2020
Lượt xem:1020
49Số: /2020/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu:22/09/2020
Ngày kết thúc:22/10/2020
Lượt xem:1022
50NNUT
Ngày bắt đầu:25/08/2020
Ngày kết thúc:15/09/2020
Lượt xem:1151
12
Thống kê truy cập
  • Đang online:210
  • Hôm nay:22,571
  • Trong tuần:195,534
  • Tất cả:79,021,933
fb88 thể thao Sơ đồ trang web