bi online

Tổng số: 262
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
5197/UBND-VX12/10/2023
Triển khai hướng dẫn thực hiện Quy định về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng
Lượt xem: 273
4864/UBND-VX26/09/2023
V/v triển khai tổ chức thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ
Lượt xem: 240
362/KH-UBND15/09/2023
Kế hoạch tổ chức Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023
Lượt xem: 168
350/KH-UBND04/09/2023
Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 897/QĐ-TTg ngày 26/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp, giai đoạn 2022 2030" trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 197
342/KH-UBND22/08/2023
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TU ngày 24/7/2023 của Tỉnh ủy Lào Cai về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 252
06/CT-UBND11/04/2023
CHỈ THỊ Về việc triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 145
192/KH-UBND05/04/2023
Tổ chức chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023
Lượt xem: 131
177/KH-UBND29/03/2023
Kế hoạch tổng kết việc triển khai thực hiện Luật Phòng cháy và chữa cháy, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và quy định của pháp luật hiện hành trong lĩnh vực cứu nạn, cứu hộ
Lượt xem: 117
104/KH-UBND22/02/2023
KẾ HOẠCH Phối hợp công tác giữa UBND tỉnh với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai năm 2023
Lượt xem: 142
64/KH-UBND08/02/2023
Phối hợp công tác giữa Uỷ ban nhân dân tỉnh với Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai năm 2023
Lượt xem: 97
12345678910...
bi online Sơ đồ trang web

1234