game baccarat

Tổng số: 583
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
58/KH-UBND30/01/2024
Kế hoạch Thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU về “Bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số tỉnh Lào Cai trong tình hình mới, giai đoạn 2020 - 2025” năm 2024
Lượt xem: 25
57/KH-UBND30/01/2024
Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TU ngày 01/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng dân số tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 - năm 2024
Lượt xem: 28
62/KH-UBND30/01/2024
KẾ HOẠCH Tiêm chủng mở rộng tỉnh Lào Cai năm 2024
Lượt xem: 7
60/KH-UBND30/01/2024
Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2024
Lượt xem: 7
53/KH-UBND26/01/2024
Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm ở người tỉnh Lào Cai năm 2024
Lượt xem: 32
52/KH-UBND26/01/2024
Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi tỉnh Lào Cai giai đoạn 2024 – 2030.
Lượt xem: 29
50/KH-UBND26/01/2024
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Ban Chấp hành Trung ương “về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.
Lượt xem: 37
445/UBND-VX24/01/2024
V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội năm 2024
Lượt xem: 43
33/KH-UBND23/01/2024
Kế hoạch phát triển người tham gia Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2024
Lượt xem: 30
333/UBND-VX18/01/2024
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND ngày 15/01/2024 của HĐND tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 88
12345678910...
game baccarat Sơ đồ trang web

1234