lo đề 88

Kế hoạch thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2024
Số ký hiệu văn bản 25/KH-UBND
Ngày ban hành 18/01/2024
Ngày hiệu lực 18/01/2024
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2024
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tư pháp
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm25kh2024.pdf
lo đề 88 Sơ đồ trang web

1234