cá cược lol

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Ban Chấp hành Trung ương “về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.
Số ký hiệu văn bản 50/KH-UBND
Ngày ban hành 26/01/2024
Ngày hiệu lực 26/01/2024
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Ban Chấp hành Trung ương “về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm50kh2024.pdf
cá cược lol Sơ đồ trang web

1234