bong truc tuyến

V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024
Số ký hiệu văn bản 382/UBND-XD
Ngày ban hành 22/01/2024
Ngày hiệu lực 22/01/2024
Trích yếu nội dung V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Xây dựng - đầu tư
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm382cv2024.pdf
bong truc tuyến Sơ đồ trang web

1234