cho số đánh đề

V/v tham mưu, triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến quy hoạch, sắp xếp, ổn định dân cư thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (dự án 2)
Số ký hiệu văn bản 171/UBND-NLN
Ngày ban hành 11/01/2024
Ngày hiệu lực 11/01/2024
Trích yếu nội dung V/v tham mưu, triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến quy hoạch, sắp xếp, ổn định dân cư thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (dự án 2)
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Chương trình Mục tiêu quốc gia
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm171cv2024.pdf
199cvmttq2024.pdf
cho số đánh đề Sơ đồ trang web

1234