chơi xo

Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ
Số ký hiệu văn bản 01/CTR-UBND
Ngày ban hành 05/01/2024
Ngày hiệu lực 05/01/2024
Trích yếu nội dung Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ
Hình thức văn bản Chương trình
Lĩnh vực Tổ chức hành chính
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm01ctr2024.pdf
chơi xo Sơ đồ trang web

1234