bảng xếp hạng liga

V/v triển khai Thông tư số 25/2023/TT-BGDĐT ngày 27/12/2023 của BGD&ĐT qui định về đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp xã, huyện, tỉnh
Số ký hiệu văn bản 19/UBND-VX
Ngày ban hành 03/01/2024
Ngày hiệu lực 03/01/2024
Trích yếu nội dung V/v triển khai Thông tư số 25/2023/TT-BGDĐT ngày 27/12/2023 của BGD&ĐT qui định về đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp xã, huyện, tỉnh
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm19cv2024.pdf
bảng xếp hạng liga Sơ đồ trang web

1234