danh de online

V/v triển khai Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
Số ký hiệu văn bản 6618/UBND-XD
Ngày ban hành 08/12/2023
Ngày hiệu lực 08/12/2023
Trích yếu nội dung V/v triển khai Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực An ninh trật tự-ATGT
Người ký duyệt Nguyễn Trọng Hài
Tài liệu đính kèm6618cv2023.pdf
19nqhdnd2023.pdf
danh de online Sơ đồ trang web

1234