lo đề 88

Báo cáo Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững 10 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao theo Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 19/5/2021 của UBND tỉnh năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024
Số ký hiệu văn bản 573/BC-UBND
Ngày ban hành 27/12/2023
Ngày hiệu lực 27/12/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững 10 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao theo Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 19/5/2021 của UBND tỉnh năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Chương trình Mục tiêu quốc gia
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm573bc2023.pdf
lo đề 88 Sơ đồ trang web

1234