chấp 34 là sao

V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 33/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh Lào Cai về học phí năm học 2023-2024
Số ký hiệu văn bản 6512/UBND-VX
Ngày ban hành 15/12/2023
Ngày hiệu lực 15/12/2023
Trích yếu nội dung V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 33/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh Lào Cai về học phí năm học 2023-2024
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm6512cv2023.pdf
chấp 34 là sao Sơ đồ trang web

1234