bxh la liga 2023

V/v triển khai thực hiện Nghị quyết 51/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về các biện pháp bảo đảm thực hiện DCCS
Số ký hiệu văn bản 6564/UBND-VX
Ngày ban hành 19/12/2023
Ngày hiệu lực 19/12/2023
Trích yếu nội dung V/v triển khai thực hiện Nghị quyết 51/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về các biện pháp bảo đảm thực hiện DCCS
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tư pháp
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm6564cv2023.pdf
bxh la liga 2023 Sơ đồ trang web

1234