chơi đề

V/v tăng cường công tác phòng, chống cúm gia cầm lây sang người
Số ký hiệu văn bản 6485/UBND-VX
Ngày ban hành 14/12/2023
Ngày hiệu lực 14/12/2023
Trích yếu nội dung V/v tăng cường công tác phòng, chống cúm gia cầm lây sang người
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm6485cv2023.pdf
chơi đề Sơ đồ trang web

1234