bóng đá só

Thông báo kết luận của Thường trực UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ của Uỷ ban nhân dân tỉnh tháng 12 năm 2023
Số ký hiệu văn bản 339/TB-VPUBND
Ngày ban hành 12/12/2023
Ngày hiệu lực 12/12/2023
Trích yếu nội dung Thông báo kết luận của Thường trực UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ của Uỷ ban nhân dân tỉnh tháng 12 năm 2023
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Kinh tế - văn hóa- xã hội
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm399tb2023.pdf
bóng đá só Sơ đồ trang web

1234