sổ mơ lô đê

QUYẾT ĐỊNH Bãi bỏ một số văn bản phòng, chống dịch COVID-19 do Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh ban hành
Số ký hiệu văn bản 3088/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/12/2023
Ngày hiệu lực 05/12/2023
Trích yếu nội dung QUYẾT ĐỊNH Bãi bỏ một số văn bản phòng, chống dịch COVID-19 do Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh ban hành
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tư pháp
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm3088qd2023.pdf
sổ mơ lô đê Sơ đồ trang web

1234